Медия без
политическа реклама

Пловдивската адвокатура въстана срещу Гешев

Колегията напомня на кандидата за главен прокурор основни принципи на правовата държава

09 Авг. 2019
Иван Гешев
Илияна Кирилова
Иван Гешев

Пловдивската адвокатска колегия е приела критично становище срещу единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Това става ясно от официалния сайт на колегията, която е втората по големина в страната.

Пловдивските адвокати пишат до Висшия съдебен съвет и до Висшия адвокатски съвет заради програмното интервю на Гешев по БНТ от 23 юли. В него той казва: Но г-жа Лулчева нали не забравяме, че е адвокат на един от най-богатите обвиняеми и подсъдими престъпници, като лицето, което вие наричате Брендо. Нейната работа е да защитава и да взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината. Спазването на принципа на обективната истина е задължение само на съда и прокуратурата. Моята работа е да ги арестувам, нейната работа е да ги спасява. Естествено е, че тя няма интерес от една работеща прокуратура. Става въпрос за интереси. В същото интервю Гешев заявява още: А по отношение на г-н Борисов, не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.

Пловдивските адвокати заявяват "категоричното си несъгласие с прокламираните от г-н Гешев позиции". Според тях тези изказвания на кандидата за главен прокурор са недопустими.

Колегията настоява Висшият адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите за качествата, които трябва да притежават кандидатите за главен прокурор. (Висшият адвокатски съвет излезе със становище за качествата на кандидатите преди месец.) Адвокатите призовават и Висшия съдебен съвет да вземе предвид изразените от Гешев позиции, когато преценява дали той отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества. Адвокатите от Пловдив призовават и колегите си от страната, "които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси, което ще позволи за главен прокурор да бъде избрана личност, отговаряща в най-пълна степен на критериите и очакванията на правната общност, както и на българското общество".

Юристите припомнят на Гешев, че в правовата държава необходимостта от особено уважение и специално съдействие на адвокатите не може да бъде отречена предвид особено важната им роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Законът за адвокатурата приравнява адвоката със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие. Затова е напълно неприемливо Гешев да има разбирания за същността на адвокатската професия и фигурата и положението на адвоката, различни от залегналите в конституцията.

"Функциите на прокурора не включват арестите на граждани, без да е доказана в достатъчна степен тяхната  съпричастност към извършването на определено престъпление", пише в становището. 

Адвокатите допълват, че принципът за разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества, върху който се изгражда съвременната правова държава. Той е залегнал в българската конституция, а не е виждане на "десните екстремисти". Изразеното разбиране на заместник-главния прокурор и кандидат за главен прокурор за разделението на властите е в противоречие с основни принципи на държавното устройство и управление, залегнали в конституцията.

"Използваме случая да изразим и позицията си, че несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност, е да бъдат изнасяни в аванс и извън контекста отделни доказателства, събрани по висящи наказателни производства, с цел да се внуши виновността на лице, което не е осъдено с влязла в сила присъда за съответното деяния. Подобен подход грубо подрива авторитета на съдебната власт и неоправдано и силно засяга правата на обвиняемите, за които с пълна сила действа презумпцията невиновност, която подобно на принципа на разделението на властите е основополагаща за съвременната правова държава", пишат още адвокатите, явно визирайки разпространяването на доказателства по делото за хакването на НАП.

КОНТРА

Докато адвокатите недоволстват, прокурорите продължават да пращат възторжени становища в подкрепа на Гешев. "В лицето му ние виждаме колега, който има решителността, знанията и възможностите да заеме тази позиция, като с работата си до момента е показал, че има намерението и може да защити имиджа на прокуратурата, позиционирането й в съдебната власт и продължаване на провеждането на реформата в прокуратурата, започната от г-н Сотир Цацаров", пишат магистратите от Окръжната прокуратура в Смолян.

   

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата