Quantcast
КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан" | СЕГА
facebook
twitter

Горещи новини

КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан"

3339
Илияна Кирилова

Комисията за финансов надзор съобщи, че е взела днес решение за отнемане лиценза за извършване на застраховане на ЗК "Юроамерикан" АД.

Комисията посочва следните основания:

От периодично представяните в КФН от ЗК "Юроамерикан" АД финансови справки и отчети е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.

От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., ЗК "Юроамерикан" АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.

На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на ЗК "Юроамерикан" АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания. Видно от представените в КФН от ЗК "Юроамерикан" АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.

Освен това ЗК "Юроамерикан" АД не разполагала с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството. Назначавани са лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган. Не са представяни документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност. Липсвали актуални вътрешни правила и политики.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на ЗК "Юроамерикан" АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.

Ключови думи:

КФН, лиценз, Юроамерикан

Още

След скандал в Латвия ТВ "Дождь" се мести в Нидерландия

10.01.2023

1070
Отнетият лиценз на "Делта гард" стигна и до Конституционния съд

22.12.2022

2279
Латвия отне лиценза на руския тв канал „Дождь“

06.12.2022

Обновена

1996