Медия без
политическа реклама

Чиста математика заменя категориите за държавно финансиране в спорта

Целта е максимално изчистване на субективния фактор, мотивират се от министерството

26 Ноем. 2021
Екипът на служебния министър на младежта и спорта Андрей Кузманов изготви изцяло нов математически модел за разпределяне на държавните средства в спорта.
Илияна Кирилова
Екипът на служебния министър на младежта и спорта Андрей Кузманов изготви изцяло нов математически модел за разпределяне на държавните средства в спорта.

Макар и с двуседмично забавяне, министерството на младежта и спорта (ММС) публикува обещания проект за изцяло нова програма за държавно финансиране на спорта за високи постижения. В предложения за 10-дневно обществено обсъждане вариант генералната категоризация на спортовете е заменена с чиста математика. Намерението е това да осигури по-обективна оценка на значимостта и потенциала за развитие на даден спорт и да сведе до минимум разхищението на пари от бюджета в спортните федерации.

"Целта на новата програма е да се премахне максимално субективизмът и да има пълна прозрачност при финансирането на федерациите с публични средства. Чрез нея ще се приложи обективен подход в анализирането и оценяването на степента на развитие на спортните федерации. Тяхното финансово подпомагане ще бъде обвързано с постигнатите количествени и качествени резултати. Ще се оптимизира координацията между централите и ММС, ще се повиши качеството на държавните първенства и ще бъдат създадени условия за ефективна дългогодишна подготовка на състезателите", пишат в своите мотиви от министерството.

Допълнителни над 1 млн. лв. е осигурило Министерството на младежта и спорта (ММС) по програмата за държавно финансиране на спортните федерации за 2021 г. До края на настоящата година тази сума ще бъде разпределена на всички федерации, заявили недостиг на средства.

В досега прилаганата "Програма за развитие на спорта за високи постижения" спортовете в България биваха разделяни на четири основни категории: I и II група в зависимост от постигнатите успехи на последните две олимпиади и на последните световни и европейски първенства по олимпийски спортове; III група за спортовете с потенциал за олимпийски квоти; и IV група за т. нар. социално значими спортове, определяни според броя регистрирани клубове през последната календарна година.

Предвижда се занапред групите да бъдат само три - олимпийски индивидуални спортове; олимпийски колективни спортове и неолимпийски спортове, като предвид ще бъде взимана програмата на последно проведените и непосредствено предстоящите летни и зимни олимпийски игри. Попадащите във всяка от тях федерации ще разполагат със съответен дял от общия бюджет по програмата на ММС, който през последните години варира около 60 млн. лв. - 81% за първата категория, 13% за втората и 6% за третата.

Конкретните бюджети на отделните федерации ще се изчисляват по сложна математическа формула, отразяваща съотношението между реално постигнатите резултати, специфичните условия и нивото на конкуренция в различните дисциплини. С най-голяма тежест отново ще бъдат успехите на олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и на глобални и континентални шампионати за младежи и юноши.

Натрупаните точки по специално изготвена таблица за призовите класирания ще се прибавят към "базови средства" (фиксирани на максимум 0,3% от общия бюджет на програмата за олимпийските дисциплини и 0,12% за неолимпийските) и този сбор ще се умножава по шест различни коефициента - за ниво на съдийско влияние; на метеорологично влияние; за случайност на събитията (участие на моторно средство или животно); за масовост на участващите държави в световни първенства; за масовост на участващите спортисти в държавни първенства; и за типов обхват на дисциплините в съответната федерация (един или повече от един тип спортове).

Всичко това ще се дели на седми различен коефициент, представляващ нивото на масовост и разпределение на конкуренцията по дисциплини и категории на последното проведено световно първенство. Към резултата от цялото това уравнение пък ще се прибавят средствата, отпускани от бюджета на ММС на федерациите за наеми на спортни обекти и съоръжения.

Значението на крайното получено число от спортното министерство обясняват така:

"Финансовите средства, предоставяни от МMС за подпомагане дейностите на съответната спортна федерация, се разпределят като относителен дял от общия бюджет за съответната категория по следната формула*:

*Легенда: СН - средства за наеми; БС - базови средства; СТ - натрупани точки от призови класирания; К1-К7 - изброените по-горе коефициенти

В заключение от ММС съобщават, че с проекти по програмата могат да кандидатстват всички спортни федерации, които развиват олимпийски и неолимпийски спортове и отговарят на останалите критерии за финансиране по Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС).

"Срокът за предложения и становища от заинтересовани страни, в рамките на общественото обсъждане, което е 10 дни, може да се подават в деловодството на ММС", добавят от ведомството на служебния министър Андрей Кузманов. Проектът на програмата беше публикуван на сайта на министерството снощи (25 ноември), което означава, че коментари ще се приемат до следващата неделя (5 декември).

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата