Медия без
политическа реклама

Университети започнаха да намаляват таксите за студентските общежития

На места се създават и спешни телефони за въпроси, свързани с изпити и стажове

Стопанска академия в Свищов
Стопанската академия в Свищов е едно от висшите училища у нас, които намалиха с 50% наемите за студентските общежития

Заради кризата доста университети са започнали да намаляват таксите за общежития за своите студенти, съобщи за "Сега" председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. Все повече стават и висшите училища, които провеждат предварителни кандидат-студентски изпити онлайн и мислят за дигитализиране и на останалите си изпити.

Намаляването на таксата за общежитие бе едно от 16-те искания на НПСС, които наскоро бяха изпратени до МОН и до университетите в страната. Оттам настояха срокът за плащането на наемите за студентските общежития да бъде удължен с не по-малко от 60 календарни дни за всеки месец в периода на извънредно положение, считано от 13 март т.г. И още - студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които не обитават общежитията си от 1-ви април, да получат 50% намаление на наемите си за април и май т.г., както и да не плащат за консумативи през това време.

Оказва се, че доста вузове са откликнали на предложението. Университетите, чиито общежития се управляват от "Студентски столове и общежития", са редуцирали с близо 45% наемите, разказа Парушев. Сред тях са например Русенският университет, Великотърновският у-т, Тракийският у-т, Аграрният у-т, Университетът по хранителни технологии и др. По-ниски такси са разрешили и висши училища, чиито общежития се управляват от самите университети - УНСС например е намалил с 50 на сто наемите, а Софийският университет изцяло ги е премахнал за периода на извънредното положение. Свищовските студенти също ще плащат половин такса за общежитие за периода на извънредното положение. По-голяма част от останалите вузове обаче са запазили размерите на наемите.

В някои висши училища вече са започнали и разговори евентуално за удължаване на летния семестър с 30 дни, както препоръчаха от НПСС. "Може би само 10% от университети ще пристъпят към тази мярка. Става дума главно за медицинските университети и тези по изкуствата, на които 60% от занятията са практика", казва Парушев. По думите му все пак всяко висше училище трябва да прецени действията си според своята специфика - не всички специалности от даден медицински вуз например ще имат нужда от удължаване на семестъра, университетите по изкуствата също са предприели гъвкави решения - например са изтеглили по-напред теорията, която е била предвидена за края на семестъра.

Все повече стават и висшите училища, които организират предварителни кандидат-студентски изпити онлайн. Сред тях са Техническият университет-София, Тракийският университет в Стара Загора, Икономическият университет във Варна и др. Все повече сред университетската общност се говори и за дигитализиране на целия процес, т.е. освен за дистанционно обучение, каквото вече се провежда навсякъде, и за онлайн изпити - както редовни за студентите, така и за прием на кандидат-студенти.

Доста университетите са създали и спешен телефон, на който студентите могат да получават отговори на различни въпроси, свързани с изпити, стажове и др. Подобни телефони има в СУ, УНСС, Икономическият-универитет-Варна, Русенският, Търновският у-т и др., като в някои от тях те са били налични и преди извънредното положение. Доста университети са създали и рубрики с най-задаваните от студентите въпроси.

 

Още по темата