Медия без
политическа реклама

Ректор с финансови нарушения обяви 281 000 лв. годишна заплата

Проф. Иван Кралов е декларирал 344 000 лв. трудови доходи и от друга стопанска дейност

Някои ректори сами си пишат бонуси благодарение на автономията на висшите училища.
БГНЕС
Някои ректори сами си пишат бонуси благодарение на автономията на висшите училища.

Ректори с доказани финансови нарушения се оказват на челните места по възнаграждения, показват декларациите в публичния регистър на антикорупционната комисия (КПКОНПИ).

Най-висока сума от трудови доходи за 2022 г. е декларирал проф. Иван Кралов, ректор на Техническия университет-София, за когото КПКОНПИ постанови, че сам си е гласувал бонуси. От основната си заплата той е декларирал годишна данъчна основа от над 281 000 лв., а заедно с доходите от друга стопанска дейност сумата достига 344 000 лв., или на месец, грубо, по над 28 000 лв. след приспадане на осигуровки.

По възнаграждение може да му съперничи само ректорът на Медицинския университет във Варна проф. Валентин Игнатов, който от трудови доходи има 221 000 лв., но е получил още 238 000 извън основната длъжност, което прави 459 861 лв. на година, или 38 000 лв. месечно.

Останалите им колеги са с под 150 000 лв. годишна заплата, а доста от тях получават и под 100 000 лв., показва проверка на "Сега" в имотните декларации на ръководителите на държавни университети. 

Ректорът на ТУ-София проф. Иван Кралов бе избран на поста през 2019 г., но през декември 2021 г. изборът му бе отменен от Върховния административен съд, защото на първия етап от вота е било позволено делегатите да гласуват за повече от един кандидат, поради което се стигна до парадокса при 380 присъстващи гласовете да са 809. Съдът разпореди промяна на правилата за гласуване и избор на нов ректор. Тогавашният просветен министър акад. Николай Денков отказа да назначи служебен ректор, под чието ръководство да се проведе ново Общо събрание и да се избере ректор с мотива, че не бива да се намесва в академичната автономия. Така, на следващите избори през януари 2022 г. начело на висшето училище отново бе избран проф. Кралов.

За 2020 г. проф. Кралов бе декларирал 121 000 лв. от трудови доходи и 40 293 лв. от друга стопанска дейност. За 2021 г. данни за доходите му няма (вероятно поради временното му оттегляне), а за 2022 г. те вече набъбват до 281 503 лв. трудови доходи и 63 171 лв. от друга стопанска дейност, или общо над 344 000 лв., т.е. увеличението е повече от двойно.

Доходите на Кралов правят впечатление на фона на потвърдените нарушения, които констатира през октомври 2022 г. КПКОНПИ. Тя дори му наложи глоба от близо 30 000 лв. Доклад на МОН също установи финансови нарушения в ТУ, в който за 2 месеца са се раздали бонуси за 3,3 млн. лв. при наличие на конфликт на интереси.

На второ място по заплата, но на първо по общи доходи, е ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов, който за 2021 г. обяви половин млн. лв. През 2022 г. той декларира общо 459 861 лв. (221 351 + 238 510) - с 20 000 лв. повече от 2021 г. (когато бе декларирал 199 207 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи и 240 410 лв. от други трудови правоотношения). Увеличили са се влоговете в банки, които имат заедно със съпругата си - от над 1 млн. лв. на над 1,2 млн. лв. Мандатът на проф. Игнатов приключи през юни т.г., а на поста сега е проф. Светослав Георгиев, който също е декларирал над 1 млн. лв. банкови влогове.

В топ 3 по възнаграждения попада и ректорът на МУ-София проф. Лъчезар Трайков - неговата годишна сума от заплати е скромна - 69 066 лв. Доходите му от други правоотношения и друга стопанска дейноста обаче са близо 248 000 лв., с което общият му годишен доход възлиза на над 317 000 лв., или над 30% повече от 2021 г.

Следва ректорът на МУ-Пловдив - проф. Мариана Мурджева. Тя е декларирала 190 266 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи, 30 593 лв. от трудови правоотношения, извън основната й длъжност, и 10 000 от друга стопанска дейност. Общо годишният й доход възлиза на 230 000 лв., или около 20 000 лв. повече от миналата година.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков е декларирал 82 026 лв. от трудови доходи и 31 877 лв. от друга стопанска дейност, или общо 113 903 лв., което е близо 30% скок на дохода му от 2021 г. Ректорът на УНСС проф. Димитров е получил за 2022 г. общо 175 876 лв. - 24% повече спрямо 2021 г.

Проф. Христо Бонджолов, който бе ректор на Великотърновския университет до май т.г., за 2022 г. е декларирал доста по-малка сума от предходната година - близо 140 000 лв. от трудови доходи и такива от друга стопанска дейност при 192 723 лв. за 2021 г.

"Изненада" има и при ректора на Югозападния университет проф. Борислав Юруков, при когото има намаление на основната заплата и когото КПКОНПИ също уличи в конфликт на интереси, защото сам си е отпускал бонуси. Той дори трябваше да върне 142 000 лв. Проф. Юруков пак е намерил начин да увеличи доходите си. За 2022 г. той е декларирал 49 440 лв. от основна заплата. Доходите му от други правоотношения също намаляват малко - от 88 000 на 78 000 лв., но от друга стопанска дейност се повишат - от 19 000 на 34 000 лв. Като теглим чертата, за 2022 г. той е получил 162 хил. лв., или около 15 хил. лв. повече от предходната. 

 

Какви доходи обявяват другите ректори:

Проф. Добромир Димитров, МУ-Плевен - 195 075 лв.

Проф. Станислав Семерджиев, НАТФИЗ - 160 022 лв. (тук се включват 64 542 лв. доходи от дейност извън страната)   

Проф. Христо Белоев, Русенски университет - 158 448 лв. 

Проф. Венцислав Вълчев, ТУ- Варна - 156 438 лв. 

Проф. Румен Младенов, Пловдивски университет - 150 280 лв.

Проф. Тони Димитрова Шекерджиева-Новак, МТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив - 142 979 лв.

Проф. Ивайло Копрев, Минногеоложки университет - 127 538 лв. 

Проф. Ирена Петева, УниБИТ - 122 925 лв.

Проф. Илия Железаров, ТУ-Габрово - 122 204 лв.

Проф. Добри Ярков, Тракийски у-т - 115 383 лв.

Проф. Евгени Станимиров - Икономически университет-Варна - 114 596 лв.

Проф. Иван Видолов, Академия на МВР - 114 548 лв. 

Проф. Сава Димитров Димитров, Национална музикална академия - 111 360 лв.

Проф. Миглена Темелкова, Висше училище по телкомуникации и пощи - 110 393 лв. 

Проф. Георги Колев, Шуменски у-т - 109 138 лв.

Проф. Николай Изов, Национална спортна академия - 107 753 лв.

Проф. Боян Медникаров, ВВМУ "Н.Й. Вапцаров - 107 681 лв. 

Проф. Даниела Тодорова, ВТУ "Т. Каблешков" - 104 606 лв. 

Проф. Марияна Божинова, Стопанска академия - 104 516 лв. 

Проф. Христина Георгиева Янчева, Аграрен у-т - Пловдив - 100 850 лв.

Проф. Магдалена Миткова, У-т "Ас. Златаров" - Бургас - 99 610 лв. 

Проф. Сеня Терзиева, ХТМУ - 97 153 лв.

Проф. Георги Янков, Национална художествена академия  - 95 161 лв.

Проф. Иван Марков, УАСГ - 88 846 лв.

Проф. Пламен Моллов, Университет по хранителни технологии-Пловдив - 88 443 лв.

Проф. Иван Илиев, Лесотехнически университет - 77 943 лв.

Проф. Юлиян Радойски, ВВВУ "Г. Бенковски" - 71 374 лв. 

Проф. Анита Хандрулева, ВСУ "Л. Каравелов" - 66 115 лв.

Проф. Тодор Дочев, Военна академия "Г. Раковски" - 55 620 лв. 

Проф. Иван Маламов, Национален военен университет "В. Левски" - 51 649 лв. 

Ректори на държавни висши училища са успели да постигнат ръст в доходите, който рядко може да се види в публичния сектор. Някои от тях са обявили пред регистъра на КПКОНПИ възнаграждения за 2021 г. които са с 50-60% по-високи спрямо декларираното за 2020 г.

 

Още по темата