Медия без
политическа реклама

И ректорът на ТУ-София си е раздавал сам бонуси

КПКОНПИ наложи близо 30 000 лв. глоба на проф. Иван Кралов

КНПКОНП установи конфликт на интереси при проф. Иван Кралов
ТУ-София
КНПКОНП установи конфликт на интереси при проф. Иван Кралов

И ректорът на Техническия университет-София проф. Иван Кралов е гласувал сам на себе си бонуси. Това е констатирала Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която открива конфликт на интереси при ректора.

Производството срещу проф. Кралов е започнало по сигнал, обясняват от КПКОНПИ. Вероятно става дума за сигнал от бившия просветен министър акад. Николай Денков, който през февруари т.г. сезира КПКОНПИ срещу ректора на ТУ-София заради финансови нарушения във вуза. 

В хода на проверката е установено, че проф. Кралов, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издавал заповеди за изплащане на парични възнаграждения на самия себе си в периода 7 април 2021 - 16 декември 2021 г., и по този начин е действал в свой частен интерес.

Документите, с които е наредил допълнително материално стимулиране, допълнително възнаграждение и парични награди с различни основания, противоречат на разпоредбите по закона за противодействие на корупцията и практиката на Върховния административен съд, според които не се допуска самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито осъществяването на каквато и да е част от аспектите по възникване и реализиране на търговско и облигационно правоотношение, при съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. При утвърждаване на списъци с имена за парични награди, които включват и самия него, Кралов е следвало да си направи самоотвод, като уведоми органа по избора или назначаването, незабавно след възникване или узнаване на данни за наличие на частен интерес, казват от КПКОНПИ.

Общият размер на наложената глоба и отнетата в полза на държавата материална облага, която проф. Кралов следва да върне, е 29 765,04 лв.

Припомняме, че КПКОНПИ установи конфликт на интереси и при друг ректор - проф. Борислав Юруков на Югозападния университет. Той трябваше да върне доста по-голяма сума - 142 000 лв., които по подобен начин сам е разписал на себе си. Той обаче обжалва и вече над 1 г. делото не може да тръгне заради процедурни хватки.

 

Просветният министър акад. Николай Денков е сезирал КПКОНПИ срещу ректора на Техническия университет-София заради финансови нарушения във вуза. Новината, съобщена първо от offnews. bg, бе потвърдена и от пресслужбата на МОН.

 

КПКОНПИ откри конфликт на интереси за ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков (мандати 2015-2019 и 2019 -2023 г. съобщават днес от комисията. Производството е започнало по сигнал, според който в качеството си на ректор на ЮЗУ проф.
През 2018 г. и 2019 г. ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков е определил допълнително възнаграждение от 110 000 лв.  сам на себе си в конфликт на интереси. Това е заключението от проверка на просветното министерство във вуза от август-септември 2020 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата