Медия без
политическа реклама

Ректори намериха вратичка за по-дълги мандати

С предсрочен избор ръководството на Тракийския университет успя да заобиколи възрастовите ограничения в закона

Проф. Добри Ярков е избран за ректор на 27.11.2019 г. Мандатът му следва да приключи през ноември 2023 г.
Фейсбук/Тракийски университет
Проф. Добри Ярков е избран за ректор на 27.11.2019 г. Мандатът му следва да приключи през ноември 2023 г.

Под маската на академичната автономия университетските ръководства успяха да намерят начин да заобиколят законовите ограничения в мандатите на ректорите. Казусът създава опасност да вдъхнови поредица от такива изключения в година, когато приключват мандатите на доста ректори.

Тази седмица Тракийският университет в Стара Загора избра предсрочно сегашния ректор проф. Добри Ярков за нов 4-годишен мандат. Управлението на проф. Ярков трябваше да приключи през ноември 2023 г., но тогава той вече нямаше да може да се кандидатира за нов мандат поради възрастовите ограничения в закона. Възрастта на ректорите е ограничена до 65 г., но има възможност за такъв пост да се кандидатират хора, чиято възраст към датата на избора им позволява да изпълнят поне половината от мандата си до навършване на 65-годишна възраст. Преподаватели сигнализираха на "Сега", че изборът е изтеглен по-рано, именно за да може да се заобиколи това изискване. Това обаче, според тях, противоречи на Закона за висше образование. Ректорът пък твърди, че е подал оставка поради лични причини, но инициативен комитет го е издигнал отново.

Изборът

Проф. Ярков е бил избран набързо с голямо мнозинство за нов 4-годишен мандат на 15 май, когато се е провело Общо събрание на вуза. От свои източници "Сега" получи поканата за свикване на въпросното събрание, което е било с 5 точки. Сред тях - избор на председател и зам.-председател на Общото събрание на вуза, прекратяване на мандата на ректора и избор на нов ректор.

Преподаватели обаче недоумяват защо мандатът на ректора се прекратява 6 месеца по-рано и как така се избира нов ректор, без да е изтекъл мандатът на старото Общо събрание и да са изпълнени други законови изисквания - например да се представи отчет за работата на ректора. "Това е абсурд, не може да се прекратява мандат на Общо събрание. Мандатът на ректора може да се прекрати при определени обстоятелства, но тогава друг, временно изпълняващ, следва да доизкара мандата. Така направено е незаконно", коментираха възмутено те. 

Законът

Според Закона за висше образование Общото събрание на даден университет се конституира с избор на негов председател, след което то избира ректор и Академичен съвет. Мандатът на Общото събрание тече от избора на председател и е 4 години. Мандатите на ректора и на Академичния съвет съвпадат с този на Общото събрание. В закона обаче няма хипотеза при какви случаи се прекратява мандат на Общо събрание. В поканата на Тракийския университет неслучайно няма такава точка - за прекратяване на мандата на Общото събрание.

Законът позволява договорът за управление на ректора, който Общото събрание сключва с него, да бъде прекратен предсрочно в няколко случая - при навършване на 65 г., при установяване на плагиатство и пр. Има възможност за освобождаване на ректора по негово желание предсрочно или за отзоваване преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 1/2 от членовете му. В последния случай обаче трябва да се избере нов, временно изпълняващ длъжността ректор, който да довърши мандата, а не да се избира нов ректор за още 4 г.

Отговорът на Тракийския университет

"Сега" два пъти задава въпроси на ректора на Тракийския университет, свързани със законовите основания за преизбирането му на поста. Първоначално проф. Ярков посочи, че оттеглянето му от поста е пряко свързано с лични причини, а кандидатурата му за следващите избори е издигната от инициативен комитет. В следващият отговор обаче се казва, че не е подавал оставка като ректор. Проф. Ярков няколко пъти помоли "да няма спекулации по темата" и да не бъде подронван "личният ми авторитет и този на Тракийски университет". Затова предаваме отговора му без редакторска намеса:

"За ректор на Тракийски университет - Стара Загора бях избран през 2019 г. с решение и избора на съществуващото към този момент Общо събрание на университета. Като ректор не съм подавал оставка - нито пред Общото събрание, нито пред Академичен съвет. С Решение на Академичния съвет от 12.04.2023 г. е конституирано ново Общо събрание на Тракийски университет, Стара Загора, чийто структурен състав е приведен в съответствие със Закона за висшето образование и Правилника за устройство и дейност на университета. Проведеното на 15.05.2023 г. Общо събрание на Университета е свикано по предложение на Академичния съвет от 12.04.2023 г. и предложен от него дневен ред. Кандидатурата ми за ректор на Тракийски университет не е внесена от мен. Предложението е внесено по инициатива на повече от 180 членове на академичния персонал на Тракийски университет, а не по мое искане. Това предложение бе гласувано на проведеното на 15.05.2023 г. Общо събрание на университета, като от 368 присъстващи членове, гласувалите "за" са 314 членове".

 

Неудобни въпроси

Действията на Тракийския университет будят много въпросителни, които към момента остават без отговори. Изборът на председател и зам.-председател на Общото събрание означава, че се конституира ново Общо събрание. Не е ясно обаче в такъв случай какво става със съществуващото Общо събрание, чийто мандат не е прекратен, и не съществуват ли в момента две общи събрания. 

Не е ясно след като ректорът не е подавал оставка, как и на какво основание е прекратен мандатът му (след като той се прекратява само от Общото събрание). В сайта на вуза не се открива информация дали ректорът е отчел в специален доклад работата си, както изисква законът.

Непонятно е и защо не е избран нов Академичен съвет, след като вече има ново Общо събрание и нов ректор. Академичният съвет по закон не може да конституира ново Общо събрание - той определя само структурния и поименния му състав. "Така излиза, че мандатът на Общото събрание ще тече от решението на Академичния съвет, а по закон конструиране на Общото събрание става с избора на председател и зам.-председател. Би било пълен абсурд при нов ректор и ново Общо събрание да работи стар Академичен съвет", коментира професор.

 

Пълно мълчание

"Сега" информира МОН предварително, че Тракийският университет възнамерява да избере нов ректор предсрочно. Попитахме нарушават ли се разпоредбите на закона за висше образование, кои точно и какво ще предприеме служебният министър по въпроса. Въпросите ни обаче останаха глас в пустиня.

 

Без контрол

Преподаватели и дори ректори споделят, че подобни изтегляния по-рано на Общите събрания, за да се заобиколят правилата, се правят от години и то от доста други вузове. "Всеки си свиква Общо събрание, когато си поиска. В никакъв случай не бива да се толерира подобно неспазване на закона. МОН трябва да е изключително твърдо в такива ситуации, но за съжаление не предприема нищо", коментира пред "Сега" професор. По думите на друг негов колега сега топката е в просветния министър, който би могъл да реши да не утвърди политика за развитие на вуза и да не сключи традиционния договор за управление с ректора, най-малкото защото не е приел отчет за изпълнението на предишния му договор.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?