Quantcast

Медия без
политическа реклама

Тракийският университет отваря нов институт

Изследователите му ще работят в рамките на парадигмата "Едно здраве", свързваща здравето на хората, животните и цялата планета

25 Септ. 2023
БНР
Тракийски университет-Стара Загора

Институт по зоонози ONE HEALTH ("Едно здраве") да бъде открит в структурата на Тракийския университет-Стара Загора, предвижда проектопостановление на МС. То се внася по искане на ректора на Тракийския университет-Стара Загора, въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище. 

Към момента у нас липсва регламентирано научно звено, което целево да осъществява дейност, свързана с приложна епидемиология на зоонози. Зоонозите са група от инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно. Освен че са проблем за общественото здраве, много от основните зоонозни заболявания пречат на ефективното производство на храни от животински произход и създават пречки пред международната търговия с животински продукти. Липсата на такова научно звено лишава страната ни от извършването на приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, научнообразователна и проектна дейност, както и информационна и комуникационна дейност на национално и международно ниво, мотивират се от МОН.

"Тракийският университет-Стара Загора е мултидисциплинарно висше училище, което развива учебна и научно-изследователска дейност в редица важни за обществото направления - ветеринарно-медицински, аграрни, медицински, инженерни, социалноикономически и педагогически. Той е на първо място в стандартизираните класации в рейтинговата система на висшите училища в България в професионални направления Ветеринарна медицина и Животновъдство", пише в мотивите за създаването му. Ректорът е мотивирал целесъобразността за създаването на такъв институт и с това, че във висшето училище съществува и факултет „Техника и технологии“, което позволява да се работи квалифицирано в рамките на парадигмата "Едно здраве", свързваща здравето на хората, животните и цялата планета. "Университетът има висок капацитет от човешки ресурси - професионалисти, повечето от които с международно признание. Създаването на основното звено би позволило на университета да обособи специална част от интелектуалния ресурс на академичната общност под формата на така наречените „researchers” (изследователи), които ще бъдат фокусирани практически изцяло върху научноразвойната дейност и ще способстват за утвърждаване на научноизследователския имидж на университета", аргументират се вносителите.

Основни цели на ONE HEALTH ще са приложна епидемиология на зоонози - описателна епидемиология, епидемиологични методи за изследване, управление на данни и биостатистика и моделиране на болести, наблюдение и отговор на епидемични взривове на зоонози, комуникация, екосистема на зоонози и др. Институтът ще извършва научно-приложна и развойна дейност посредством приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, научно-образователна и проектна дейност, както и информационна и комуникационна дейност чрез информационен уеб сайт, свързан със сайта на Тракийския университет-Стара Загора.

 

 

 

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?