Медия без
политическа реклама

Педагогиката поскъпва в Пловдивския университет, а икономиката - в УНСС

Таксата за студентите по математика се увеличава само в Русенския университет - от 860 на 920 лв.

Средният размер на таксата за обучение на студенти за 2024/25 г. ще бъде 1010 лв.
Илияна Кирилова
Средният размер на таксата за обучение на студенти за 2024/25 г. ще бъде 1010 лв.

Таксата за обучение на студенти по педагогика поскъпва най-много в Пловдивския университет - от 500 на 700 лв., а по икономика - в Университета за национално и световно стопанство - от 600 на 700 лв. Средно за обучението си в университет кандидат-висшистите у нас ще плащат по около 1010 лв., а средният размер на таксата за кандидатстване ще е 60 лева. Това предвижда проектът на МС за определяне не таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за академичната 2024/25 г.

Таксите си за обучение по педагогика запазват Софийският университет (530 лв.), Шуменският университет (500 лв.), Югозападният университет (850 лв.) и ТУ-София (670 лв.). Най-голямо, към 40%, е поскъпването в Пловдивския университет - от 500 на 700 лв. за студентите в редовно обучение, степен бакалавър, и от 440 лв. на 600 лв. за задочниците. Специалността "педагогика на обучението по" там също се увеличава от 500 на 600 лв. за редовните бакалаври, а за задочните - от 440 на 570 лв. В бургаския университет "Асен Златаров" студентите по педагогика вече ще плащат с 50 лв. повече - 850 лв., във Великотърновския - с 80 лв. повече, или 740 лв., а в Тракийския университет - със 100 лв. повече, или 800 лв. Русенският университет пък намалява таксата за обучение по педагогика - от 780 на 760 лв., но увеличава тази по педагогика на обучението - от 780 на 860 лв.

Икономиката ще е със същата такса като м.г. в СУ (600 лв.), Шуменския (480 лв.) Аграрния (460 лв.), Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" (670 лв.) и Икономическия университет - Варна (780 лв.). Повече ще плащат бъдещите икономисти още в Пловдивския университет - поскъпването тук е символично от 500 на 525 лв., в Стопанската академия в Свищов - от 660 на 690 лв. (с толкова поскъпват всички специалности там), в Университета по хранителни технологии в Пловдив - от 680 на 690 лв., в Русенския университет - от 700 на 760 лв., във Великотърновския - от 660 на 740 лв. и в Тракийския университет - от 580 на 650 лв. Най-голямо е поскъпването на икономиката, с около 16%, в УНСС - от 600 на 700 лв.

Повече ще плащат за обучението си догодина кандидат-висшистите по математика в Пловдивския университет - при тях увеличението на таксата е от 640 на 700 лв., а в Русенския университет - от 860 на 920 лв. Без промяна остава цената на математика в ТУ-София (1000 лв.) и Шуменския университет (600 лв.)

При информатика и компютърни науки се очаква увеличение на таксите в Пловдивския университет - от 640 на 700 лв., в Русенския - от 840 на 900 лв. и в ТУ-София - от 100 на 1200 лв., а запазване на таксите в СУ (900 лв.) и Шуменския университет (680 лв.) Обучението по медицина се увеличава за второкурсниците (от 1000 на 1200 лв.) и 4-курсниците (от 900 на 1000 лв.) в Медицинския университет - София, а студентите в първи курс там ще плащат както и м.г. 1200 лв. МУ-Пловдив също увеличава таксите за студентите във втори курс - от 1100 на 1200 лв. и в пети курс - от 1000 на 1100 лв., а МУ-Варна - за второкурсниците - от 1200 на 1400 лв.

Правото запазва цената си в СУ (800 лв.), Пловдивския университет (1100 лв.). и Югозападния университет (920 лв.). За сметка на това обучението по това направление поскъпва във Великотърновския университет - от 760 на 840 лв., в Русенския - от 820 на 880 лв. и в УНСС - от 800 на 900 лв.

Техническите науки поскъпват в ТУ-София със 100 лв. - от 1000 на 1100 лв. и в ТУ-Габрово - от 800 на 880 лв. Обучението по металургия, което се предлага единствено в Химико-технологичния университет, поскъпва от 800 на 900 лв., където се увеличава с толкова и цената на обучението по химични технологии, биотехнологии и общо инженерство. Архитектурата поскъпва в УАСГ от 700 на 840 лв., в Шуменския университет - от 680 на 720 лв., а в Русенския - от 910 на 960 лв. Обучението по национална сигурност също се предлага с по-висока такса на доста места - в Университета по библиотекознание то поскъпва от 1066 на 1162 лв., в Пловдивския университет - от 200 на 210 лв., в Русенския - от 840 на 900 лв., във Великотърновския - от 760 на 840 лв. В Академията на МВР са решили да запазят таксата за национална сигурност на 350 лв., а в ЮЗУ - на 1100 лв.

 

Средно

От МОН са изчислили средния размер на таксите за обучение на студенти за различните научни области. Младежите, които се обучават в специалностите от област педагогически науки ще плащат средно по 820 лв. на година, а тези в хуманитарните науки - 750 лв. За специалностите от област социални, стопански и правни науки средната такса е 900 лв., както и от природни науки, математика и информатика и технически науки. Учащите аграрни науки и ветеринарна медицина ще плащат по около 1000 лв. средно на година, в областта на здравеопазването и спорта - 1100 лв., а в областта на изкуствата - 1600 лв.

В държавните военни университети, където се обучават средно 8200 студенти и докторанти, таксата за кандидатстване ще е средно 50 лв., а за обучение - 1150 лв. За научните организации средната такса за кандидатстване е 40 лева, а за обучение на докторанти - 700 лв. Докторантите в държавните висши училища ще плащат за обучение средно по около 1350 лв. за 2024/25 г.

Още по темата