Медия без
политическа реклама

Директори: Безобразие е за 5 дни да подадем проект в МОН

Програмата за детските градини бе с краен срок за кандидатстване до 5 юни, а до 1 юни формуляр за кандидатстване нямаше

След въпросите на "Сега" липсващият формуляр за кандидатстване по програма за детските градини се появи - няколко дни преди крайния срок
Илияна Кирилова
След въпросите на "Сега" липсващият формуляр за кандидатстване по програма за детските градини се появи - няколко дни преди крайния срок

Националните програми в средното образование, чакани от хиляди директори на училища и детски градини, са одобрени преди седмици, но по някои от тях все още липсват нужните формуляри за кандидатстване. За това алармират директори, които са се видели в чудо какво да правят. "Всеки ден отварям сайта на МОН - формуляр няма и няма, а крайният срок изтича след броени дни?", ядосват се те.

Т.г. националните програми - 21 на брой за внушителните 242 млн. лв. - бяха одобрени с месец закъснение - на 13 май т.г. - заради късното приемане и на бюджета за 2022 г. На фона на това се бавят и част от документите, нужни за подаване на проектните предложения, като за много от тях остава по-малко дори от месец за кандидатстване. Това показва проверка на "Сега" в сайта на МОН, където са поместени въпросните програми и условията им.

 

Изчезналите формуляри

Невероятно, но факт - незнайно защо в някои програми доскоро нямаше формуляри за кандидатстване, а сроковете за тях приключват до броени дни. Крайният срок за подаване на проекти по програма "Хубаво е в детската градина" бе 5 юни. Директорите обаче до 31 май не можеха да открият формуляр за кандидатстване, защото такъв нямаше. "Това е безумие. 5 юни е неделя, до тогава мога да подам проект електронно, само ако имам е-подпис. Тъй като нямам, вероятно крайният срок за мен е 3 юни. Днес е 1 юни, а още няма формуляр. Какво да правя?", недоумяваше директор на детска градина, който от месеци се надява да участва в програмата.

След въпросите на "Сега" въпросният формуляр най-накрая се появи на сайта на МОН - на връх деня на детето, а програмата за детските градини бе удължена с 1 ден - до 6 юни. Оттам се оправдаха, че програмата се изпълнява вече няколко години и основните й изисквания се знаят. "Всяка детска градина, която иска да кандидатства, следва да е разработила концепция, план-график за изпълнението на проекта и да е набелязала очаквани резултати, а попълването на формуляра е само финален формален акт. Той е добре познат на директорите на детски градини, през РУО те разполагат с него, попълването му е максимално опростено, тъй като изисква кратко (в рамките на до 10 реда) описание на проекта и планиране на необходимите средства и ресурси. В този смисъл срокът до 5 юни е напълно достатъчен за попълване на формуляра и окомплектоване на приложенията към него. Предвид това, че 5 юни е неработен ден, предложения към РУО ще могат да се подават и на 6 юни", обясняват от МОН. И добавят, че "в зависимост от броя на подадените формуляри МОН има готовност да удължи периода за кандидатстване с оглед осигуряване на условия за изпълнение на индикаторите".

По програма "Подпомагане на общини за образователна десегрегация" общините трябва да пратят до Центъра за образователна интеграция на деца от малцинствата пълен комплект документ до 12 юли т.г., т.е. сроковете си текат, а още няма формуляр за кандидатстване. Тук от МОН обясняват витиевато, че вече е изготвена конкурсната документация (формуляр с бюджет, образци на изискуеми приложения и ръководство за кандидатстване) и след одобряването й процедурата по кандидатстване ще бъде обявена в предвидения срок - от 12 юни до 12 юли 2022 г. Кога точно обаче, не е ясно. "Към всички общини в България се изпращат уведомителни писма от директора на ЦОИДУЕМ с приложена документация относно възможността за кандидатстване по програмата", казват още от МОН.

Формуляри доскоро нямаше и по програмата "Професионално образование и обучение", но след повдигане на темата от "Сега" такива се появиха - на 30 май. "Срокът за кандидатстване по модул 1 е 16 юни, а по модул 2 - 17 юни 2022 г. Няма да има проблем за директорите на училища", рапортуват от МОН.

 

От днес за утре

По програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" (5.3 млн. лв.) формулярът за кандидатстване е публикуван на 23 май, а срокът за подаване на предложения е до 13 юни. Т.е. училищата имат реално 20 дни, за да кандидатстват. "Срокът е достатъчен за подготовка на формуляра. Това е модул, който се реализира от много години и до момента не е имало проблеми със срока за кандидатстване по него", смятат обаче от МОН.

Друга програма - за подкрепа за образователни медиатори - е публикувана на 18 май, а срокът за подаване на документи е изтекъл на 1 юни 2022 г. вкл. В-к "Сега" попита МОН кое е наложило този кратък срок и кой би могъл да успее да го изпълни?. "Програмата е продължение на проект "Подкрепа за успех" по оперативната програма "Наука и образование". В рамките на проекта са назначени образователни медиатори/социални работници и целта на тази програма е да създаде възможност за продължаване на вече сключените договори. Формулярът за кандидатстване е публикуван на официалната страница на МОН на 18 май т. г. В зависимост от броя на подадените формуляри МОН има готовност да удължи периода за кандидатстване с оглед осигуряване на условия за изпълнение на индикаторите", посочват лаконично оттам, непризнавайки директно, че проблеми има.

Същото е при програмата за рехабилитация на учители - крайният срок на първия й етап приключва след броени дни - на 5 юни, т.е. кандидатите ще имат само 18 дни. "Програмата предвижда два етапа за подаване на документите, като вторият е от 1 юли до 5 октомври 2022 и в този период могат да се включат всички педагогически специалисти, които не са обхванати в първия етап", казват от МОН.

Формуляр за кандидатстване има например за програмата "Учебници, учебни комплекти и учебни помагала", но сроковете и тук са безумни кратки. По модула "Разработване на учебни помагала на чужд език за обучение по общообразователни учебни предмети" крайният срок е 7 юни - как се предполага, че училище ще напише качествен проект за ново помагало от 17 май до 7 юни, е загадка.

 

Още няма дори срок

Още един изумителен факт - в някои програми дори още няма заложени срокове за кандидатстване. В програмата "Информационни и комуникационни технологии", по която школата могат да получат общо 12.5 млн. лв. за техническо оборудване, закупуване на мултимедия, за интернет, доизграждане на wi fi мрежи и т.н., е записано, че "сроковете по отделните дейности, реда за предоставяне на финансирането и критериите за оценка ще се утвърдят и оповестят на страницата на МОН до 30 дни след датата да публикуване на програмата". Това затруднява изключително много кандидатите, които трябва всеки ден да дебнат кога МОН ще качи въпросната информация, още повече че програмата за ИКТ се знае отдавна и от години е с почти еднакви изисквания.

"Кандидатстването по ИКТ е изцяло през платформата на програмата, не се изисква предварителна подготовка или попълване на специализиран формуляр, а сроковете ще бъдат оповестени на интернет страницата на МОН достатъчно време преди началото на кандидатстването. Самите срокове всяка година са съобразени с конкретните дейности, така че да осигурят достатъчно време за подаване на заявки от страна на училищата", смятат от МОН.

Същото е с програма "Роден език и култура зад граница" - българските училища зад граница могат само да гадаят кога министерството ще посочи на страницата си условията за кандидатстване, информация за лицата за контакт и т.н. В същото време срокът за подаване на проектите тече. Тук от обясненията на МОН излиза, че нужната информация за тях е налична на друго място. "Роден език и култура зад граница“ ще се изпълнява през учебната 2022/2023 год., а проектите се подават чрез електронна система. И затова, предвид спецификата на потенциалните бенефициенти (организации в чужбина), информацията е публикувана на 18 май 2022 г. на официалната страница на МОН в раздел „За българите зад граница“, рубрика „Роден език и култура зад граница“ - https://world.mon.bg/.", измъкват се от МОН.

 

БЕЗОБРАЗИЕ

"Всяка година е едно и също - сроковете за кандидатстване са изключително кратки. Коронният номер е най-апетитните програми с най-голямо финансиране да се обявяват примерно на 5 август до 10 август, в разгара на кипящи отпуски. Ако директор иска да участва в национална програма, трябва да следи сутрин и вечер, че и на обяд, какво се появява в сайта на МОН. Това е пълно безобразие", коментира директор. 

 

Общо 242. млн. лв. или двойно повече от м. г.  ще получат детските градини и училищата в страната чрез 21 национални програми. Това става ясно от проектите на програмите, които вече са пуснати за обсъждане.
Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата