Медия без
политическа реклама

27 университета вдигат таксите за български студенти

Цената на педагогиката се покачва в четири висши училища

Илияна Кирилова
Софийският университет запазва таксите си на нивото от 2021/22 г.

На фона на символичната сума от едва 7 лв. (1%), с които държавата увеличи издръжката на обучението за студентите, 27 от 37-те държавни висши училища у нас смятат да повишат таксите  за българските си възпитаници. Педагогиката поскъпва в 4 от 9-те държавни университета, които я предлагат, а медицината - почти навсякъде, но за определени курсове. Сред вузовете, които запазват таксите си за бакалавърските и магистърски програми на същото ниво като м.г., са Софийският у-т, Пловдивският у-т, Шуменският у-т, ТУ-София, ТУ-Габрово, УАСГ, ХТМУ, Университетът по хранителни технологии, Аграрният у-т и Висшето строително училище "Л. Каравелов". Доста от тях обаче увеличават или таксите за чуждестранни студенти, или таксите за кандидатстване. Това става ясно от проекторешение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите за академичната 2022/23 г.

 

Педагогика

Най-много се повишава цената на обучението по педагогика в редовна бакалавърска степен в университет "Ас. Златаров" в Бургас - от 600 на 800 лв., което е 33% скок. Във Великотърновския у-т тази специалност поскъпва за редовните студенти в първи и втори курс от 600 на 660 лв., а в 3-4 курс - от 550 на 660 лв. В Югозападния у-т педагогика на обучението по вече ще се учи срещу 1020 лв. (редовен и задочен бакалавър), вместо за 750 лв. както досега, или с 36 на сто повече. В Русенския у-т пък кандидатите за учители ще плащат на година по 690 лв., което е с 50 лв. повече от сегашната такса. В СУ таксата за редовни бакалаври по педагогика се запазва на 530 лв., в Пловдивския у-т- на 500 лв., в ТУ-София - 630 лв.,Тракийския у-т - 680 лв. и Шуменския у-т - 500 лв. (тук обаче и третокурсниците, които досега плащаха по 350 лв., вече ще трябва да заплащат 500 лв.).

 

Медицина

Обучението по медицина поскъпва и в 4-те вуза, които я предлагат, но само за определена категория студенти. В МУ-София например цената на медицината поскъпва само за студентите от 2 курс - от 900 на 1000 лв. за редовен магистър. Денталната медицина се увеличава от 900 на 1000 лв. за редовните първокурсници, а фармацията - до същата сума за второкурсниците. В МУ-Пловдив студентите от 5 курс в редовна форма по медицина, фармация и дентална медицина ще плащат по 1200 лв., вместо досегашните 950 лв. За сметка на това пък за задочните магистри след бакалавър по обществено здраве там има намаление - от 1200 на 800 лв. (Намаление има и в Университета по пощи, който сваля таксите за чуждестранни граждани в направление компютърна техника от 2600 евро на 1600 евро, а в администрация и управление - от 1400 на 850 евро). В МУ-Варна медицината и денталната медицина се повишават до 1200 лв. и за студентите в 6 курс, които досега плащаха 900 лв. МУ-Плевен пък увеличава таксите за медицина и фармация от 1000 на 1100 лв. за 3-курсниците в редовна форма, и от 900 на 1000 лв. - за 5-курсниците. В у-т "Ас. Златаров" медицината се повишава от 1000 на 1200 лв.

 

Математика

От 6 вуза, които обучават по математика - направлението с един от най-ниските приеми у нас и с голям дефицит от кадри - само 2 вдигат таксата това направление. В Русенския университет тя скача от 740 на 780 лв. за редовен бакалавър, а във Великотърновския - от 720 на 760 лв. за същата степен.

 

Икономика

На доста места расте и цената на обучението по икономика, администрация и управление и туризъм. У-т "Ас. Златаров" в Бургас повишава таксата за икономика в редовна бакалавърска степен от 450 на 610 лв. (35%), за администрация и управление - от 520 на 710 лв. и за туризъм - от 500 на 620 лв. Във Великотърновския у-т тези три специалности поскъпват от 600 на 660 лв., а в Икономическия у-т във Варна - от 590 на 640 лв. (за новоприети бакалаври). В Русенския у-т икономиката и туризмът се увеличават от 580 на 630 лв. (за редовен и задочен бакалавър), а в Лесотехническият у-т - обучението по туризъм и администрация и управление за новоприетите догодина ще струва 350 вместо 300 лв. От 500 на 600 лв. се повишава таксата за редовните бакалаври по икономика и администрация и управление в УНСС (там се увеличава и правото от 700 на 800 лв.), а Стопанската академия изравнява за всички студенти цената на обучението по всички професионални направления - до 600 лв. (приетите през 2018/19 досега плащаха 478 лв. за икономика и 510 лв. за администрация). Висшето училище по телекомуникации повишава таксата за администрация и управление за редовни бакалаври от 520 на 600 лв., а Висшето транспортно уч-ще "Т. Каблешков" - за редовни бакалаври по икономика от 520 на 620 лв.

 

Технически дисциплини

На доста места се увеличават таксите и за техническите специалности, без в ХТМУ, ТУ-София и ТУ-Габрово (тук се увеличава таксата за кандидатстване от 40 на 50 лв. и таксите за обучение чуждестранни граждани в някои специалност). В ТУ-Варна по-скъпо ще е обучението по енергетика за 1 курс (редовен бакалавър) - от 650 на 1210 лв., или с цели 65%, по корабни машини - от 1120 на 1300 за 3 курс, по електрообзавеждане на кораба - от 1210 на 1400 лв. за редовен бакалавър в 3 курс и по корабоводене - от 1290 на 1600 лв. (отново за 3 курс). В Бургаския "Ас. Златаров" поскъпват почти всички технически специалности - таксите за машинно инженерство, електротехника, комуникационна и компютърна техника и транспорт се увеличават от 760 на 800 лв. за редовен и задочен бакалавър, а общо инженерство и биотехнологии - от 760 на 800 лв. В Русенския у-т също с 40 лв. - от 740 на 780 лв. - се повишават таксите в редица направления - математика, информатика, машинно инженерство, хранителни технологии, биотехнологии, транспорт, материали и т.н. От 700 на 740 лв. поскъпва обучението в областта на техническите науки в Минногеоложкия у-т, а от 520 на 620 лв. - таксите за редовни бакалаври по машинно инженерство, архитектура, транспорт, електротехника и др. във Транспортния у-т "Т. Каблешков".

 

НАЙ

Със сериозен процент се увеличава още таксата за специалността педагогика на обучението по в Академията по музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив - от 1050 на 1230 лв. за 1 и 2 курс и от 577 на 1230 лв., или цели над 2 пъти, за 3 курс. От 850 на 1350 лв. (58%) се увеличава таксата за психология в редовна форма във Военната академия "Г. Ст. Раковски" (където поскъпват и национална сигурност от 800 на 1200 лв. и киберсигурност от 2000 на 2500 лв.). Двойно скача и цената на електротехниката и транспорта във Висшето военно въздушно у-ще "Г. Бенковски" - от 300 на 600 лв.

 

НА ВХОДА

1/3 от вузовете ще изненадат студентите си с по-високи такси за кандидатстване, като увеличението е между 10 и 20 лв. Сред тях са бургаския "Ас. Златаров" (от 30 на 40 лв.), ТУ- Габрово и Лесотехническия у-т (от 40 на 50 лв.), МУ-София (от 70 на 80 лв.), УНСС (от 50 на 60 лв.), УниБИТ, като най-голямо е увеличението при НАТФИЗ - от 50 на 80 лв., а за докторанти - от 150 на 200 лв.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?