Медия без
политическа реклама

ТЕЦ "Бобов дол" осъди държавата за 3,5 млн. лева обезщетение

Свързаната с Христо Ковачки топлоцентрала окончателно спечели дело срещу Министерството на енергетиката

ТЕЦ "Бобов дол"
БГНЕС
ТЕЦ "Бобов дол"

Министерството на енергетиката трябва да заплати 3 502 252 лв. обезщетение на свързания с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ "Бобов дол". Решението за това е на Върховния административен съд (ВАС) и е окончателно.

Тецът заведе дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) заради решение на Министерството на енергетиката от 2019 година, когато министър е Теменужка Петкова от ГЕРБ. Тогава с писмо от директора на дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации" са разпределени на "Бобов дол" безплатни емисионни квоти в размер на 262 662 тона, вместо дължимите за съответната година 449 343 тона.

Впоследствие обаче българските съдилища отсъждат, че въпросният административен акт е нищожен, в резултат на което топлоцентралата претендира обезщетение заради пропуснати ползи. "Както първоинстанционният, така и касационният състави изрично са приели, че с писмото се отказва предоставяне на част от полагащите се на "ТЕЦ - Бобов Дол" ЕАД безплатни квоти и се извършва корекция на референтната цена на емисиите на парникови газове. Въз основа на така установеното от правна страна съдът приел, че оспореното писмо е издадено от некомпетентен орган", пише в решението на ВАС. 

"Доколкото на оператора в действителност са предадени по-малък брой квоти спрямо полагащите му се съгласно Националния инвестиционен план и не се установява наличието на друг акт, от който да следват подобни последици, следва да се приеме, че прогласеният впоследствие за нищожен акт е бил приведен в изпълнение и именно въз основа на него ищецът е бил лишен от полагащите му се квоти. Правилно първоинстанционният съд е отхвърлил възражението, че вписването на по-малко квоти на операторите е резултат от едностранно решение на Европейската комисия, тъй като от една страна последиците на акта вече са преценени от съда, произнесъл се по законосъобразността му, а от друга страна – възражението не е подкрепено от доказателства", казва още Върховният административен съд.

По делото прокурорът от Върховната административна прокуратура също изразява становище в подкрепа на ТЕЦ "Бобов дол", като казва, че жалбата на Министерството на енергетиката е неоснователна. В крайна сметка ВАС потвърждава решението, че дружеството трябва да получи 2 080 242 лв. обещетение заедно с 1 422 010 лв., представляващи законни лихви. 

Правителството одобри допълнителни разходи за 21 млн. лв.  по бюджета Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2020 г. като парите са за сметка на централния бюджет.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата