Медия без
политическа реклама

Държавата дава 21 млн. лв. на КЕВР, осъдена от ТЕЦ Бобов дол

30 Дек. 2020
Илияна Кирилова

Правителството одобри допълнителни разходи за 21 млн. лв. по бюджета Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2020 г., като парите са за сметка на централния бюджет.

С тях КЕВР ще трябва да плати обезщетение на ТЕЦ "Бобов дол", след като енергийното дружество осъди регулатора преди две години. Искът на топлоцентралата бе за парични щети под формата на загубен доход в размер на 18.280 млн. лв. поради незаконосъобразни регулаторни актове на КЕВР. Към тази сума се прибавят и 2.742 млн. лв. лихва за двегодишна забава.

Става дума за отмененото от ВАС като незаконосъобразно Решение № ТЕ-023 от 29.05.2014 г. на енергийния регулатор. ТЕЦ-Бобов дол“ първоначално обжалва пред Административния съд - София-град посоченото решение, с което топлоцентралата бе изключена от производителите на електрическа енергия, от които общественият доставчик изкупува електрическа енергия по регулирани цени.

Впоследствие през 2016 г. Върховният административен съд определи, че изключването на ТЕЦ "Бобов дол" и разпределянето на неговата квота в полза на другите производители без никакви мотиви не може да се определи като справедлив и равнопоставен подход. ВАС отсъди, че КЕВР е нарушила както основните принципи на административното производство за равенство и съразмерност, така и специалните принципи за равностойно и справедливо участие на всички участници в регулирания и свободния пазар.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КЕВР, ТЕЦ, ВАС

Още по темата