Quantcast

Медия без
политическа реклама

Президентът атакува фотоволтаиците върху обработваеми земи пред КС

Земеделци също се обявиха срещу законови промени, които премахват ограниченията за изграждане на ВЕИ

16 Окт. 2023Обновена
Илияна Димитрова
Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев атакува пред Конституционния съд промени в Закона за опазване на земеделските земи, които широко разширяват възможността за изграждане на ВЕИ съоръжения върху обработваеми терени. Те са гласувани без много обсъждания в преходните разпоредби на Закона за енерегията от възобновяеми източници, който набързо бе приет от парламента като част от пакета спешни законодателни промени, свързани с ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според българската конституция земята е основно национално богатство и законодателят трябва да я пази, а не да допуска посегателства срещу нея, е позицията на държавния глава, разпространена от прессекретариата му.

"С обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост – народните представители въведоха и промени в Закона за опазване на земеделските земи, с които президентът не е съгласен", се обяснява в съобщението.

Президентът твърди, че с премахването на почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя, новите разпоредби създават риск от безконтролно превръщане на земеделски площи във всякакъв тип централи за производство на енергия. Допускането на строителство на съоръжения за вятърна, слънчева, водноелектрическа, геотермална или енергия от биомаса и биогорива, върху висококачествена земя (5-а категория), позволява промяна на предназначението на по-голямата част от земеделските земи и пасища в България, твърди Радев.

Това, според президента, влиза в противоречие с разпоредбата на конституцията, според която земята е основно национално богатство, а обработваемата земя се използва само за земеделски нужди. Промяна на нейното предназначение се допуска единствено по изключение и при доказана нужда. Нито в мотивите, нито в разискванията по законопроекта такава необходимост не е обсъждана. Нещо повече, не са взети предвид възраженията на Министерството на земеделието и храните, а голяма част от спорните текстове са внесени между първо и второ четене, твърди Радев.

Затова и той иска обявяване на противоконституционност на параграф от Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се променя закона за опазване на земеделските земи.

Остра реакция последва и от Националната асоциация на зърнопроизводителите, които са възмутени, че основни земеделски закони се променят през преходни и заключителни разпоредби на закони от съвсем други области на икономиката.

Депутатите премахнаха почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя, обезпокоени са от НАЗ. И предупреждават, че допускането на безконтролен строеж на ВЕИ ще повлияе на същинската стойност на земята, която е ограничен, невъзобновяем ресурс. Наред с това застрояването на земеделски земи с ВЕИ съоръжения ще застрашат производството на селскостопански продукти и поминъка на земеделските стопани.

Национална асоциация на зърнопроизводителите е категорично против изграждане на вятърни енергийни паркове и соларни паркове върху плодородна земя. Има опасност от необратимо унищожаване на земи с отнемане на хумусния слой и изливане на хиляди кубици бетон, предупреждават зърнопроизводителите.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?