Медия без
политическа реклама

Остава седмица за деклариране и плащане на подоходния данък

Данъчният срок за едноличните търговци е удължен до 30 юни

23 Апр. 2020
Илияна Кирилова

Остава седмица до крайната дата за подаване на данъчните декларации за доходите, получени през 2019 г. До 30 април всички физически лица трябва не само да обявят доходите си от миналата година, но и да платят дължимия данък.

Този данъчен срок остана непроменен въпреки коронакризата, за разлика от данъчните срокове за фирмите, едноличните търговци и регистрираните земеделски производители. За тях крайната дата бе отложена за 30 юни. 

За първи път тази година гражданите, които разполагат с Персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, получават електронно предварително попълнена от НАП данъчна декларация. В нея са включени всички доходи по трудови и граждански договори, хонорари от авторски права, получени субсидии, както и наеми за имоти, отдадени на фирми. Данъкоплатците обаче трябва допълнително да попълнят доходите от наеми от физически лица, ако имат такива, както и приложенията за ползване на различни облекчения - за деца, дарения или допълнително доброволно осигуряване. 

Над 230 000 предварително попълнени данъчни декларации за облагане на доходите вече са подадени, съобщиха от НАП.

Остават в сила и останалите начини на декларане на доходите - подадени ръчно попълнени формуляри директно в данъчните офиси или изпратени по пощата. От тази година не се изисква към тях да се прилагат служебни бележки от работодателя за получените доходи, нито решения на ТЕЛК, с които се ползват остъпки от налога.

16 000 граждани са се възползвали от 5% отстъпка, като са подали формуляра си по електронен път и са платили данъка върху доходите до края на март, посочиха от НАП.

Приходната агенция очаква данъкоплатците да се активизират в последните дни на данъчния срок и да се възползват от електронното подаване на декларациите. Единствените освободени от деклариране на доходите пред НАП са хората, които през годината са имали доходи само от трудови правоотношения. През годината те са платили авансово пълният размер на данъка си и нямат суми да довнасяне. Ако обаче тези данъкоплатци желаят да ползват някаква отстъпка, ще трябва да подадат данъчна декларация като всички останали.

860 000 граждани имат персонален код от НАП, а след обявяването на извънредното положение на 13 март до момента са издадени над 17 300 нови ПИК. Издаването на този уникален код се извършва само в офис на НАП, като се дава лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с него, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

От НАП обявиха, че вече издаден, но забравен или изгубен персонален код може да бъде сменен с обаждане на информационния телефон 0700 18 700  или 02/98596801 за чужбина, като изберат меню 6 – „Информация с ПИК“, подменю 3 – „Забравен ПИК“. Необходимо условие е клиентът да има достъп и да ползва към момента електронния си адрес, който е заявил при издаването на ПИК. След свързване с консултант от Информационния център и след надеждна идентификация, клиентът ще получи временен ПИК. С него той ще може да влезе в е-услугите на НАП, да въведе нов код и да го потвърди. На имейл адреса си потребителят ще получи линк за активация на въведения от него код, с който ще може да ползва пълния обем електрони услуги, предоставяни от НАП.

ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Едноличните търговци, включително тези, които плащат патентен данък, както земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2020 г. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, тези лица трябва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни.  

Също до края на юни е срокът, в който ЕТ и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Срокът за годишно изравняване на осигурителните вноски за  физическите лица обаче остава непроменен – 30 април.

В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април. А в срок до 30 юни 2020 г. трябва да подаде нова годишна данъчна декларация за всички доходи, включително и от дейността си като ЕТ, като направи и годишно изравняване на осигурителните вноски.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата