Медия без
политическа реклама

Основната лихва се качи на 3.80%

Вече над година ОЛП расте неотклонно, но скоростта се забавя

04 Дек. 2023

Основният лихвен процент вече е 3.80 на сто. БНБ съобщи новата стойност на ОЛП, която е в сила от 1 декември.

През миналия месец основната лихва бе 3.79%, тоест повишението сега е символично.  Това означава, че има успокояване на междубанковия пазар. Предните месеци имаше по-сериозни ръстове.  

Основната лихва започна да расте от октомври миналата година, когато за първи път от много време мръдна от нулата -  до 0,49 на сто. Покачването продължи неотклонно и в следващите месеци, като през март ОЛП мина летвата от 2%, а през юли преодоля и 3 на сто.  

Тъй като в България има валутен борд, БНБ банка няма право да "диктува" лихвите, определяйки ОЛП, както правят обичайно централните банки. Тя само следи случващото се на пазара и изчислява ОЛП  въз основа на индекса „ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) - индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар за предходния календарен месец

 

Важно за просрочията

Основната лихва е важен компонент във формулата за изчисляване на наказателната лихва за просрочия, която е ОЛП + 10 на сто (на годишна база). С други думи, за август наказателната лихва за забавени плащания на данъци, такси, глоби е 13.80% на годишна база.