Медия без
политическа реклама

Основната лихва ще е 3.79% и през февруари

01 Февр. 2024
Pixabay

След дълги месеци на непрестанни повишения през януари основният лихвен процент (ОЛП) падна - на 3.79 на сто. 

През февруари промяна на ОЛП няма да има -  остава 3.79 процента, съобщи БНБ. Това означава, че на паричния пазар цари спокойствие, което е важно за фирмите и гражданите, които плащат или ще теглят кредити.   

Основната лихва вървеше неумолимо нагоре от октомври 2022 г. като от 0.00% постепенно се качи до 3.8% през миналия декември. 

ОЛП не се определя от БНБ, както мнозина погрешно смятат - зависи от междубанковия пазар. 

Нашата централна банка няма право да "спуска" лихвени проценти, тъй като България е във валутен борд. БНБ само следи пазара и изчислява ОЛП въз основа на „ЛЕОНИА Плюс (LEONIA е съкращение и означава LEv OverNight Interest Average) - индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар за предходния календарен месец.

 

Важно за просрочията

Основната лихва е важен компонент във формулата за изчисляване на наказателната лихва за просрочия, която е ОЛП + 10 на сто (на годишна база). С други думи, през февруари върху забавените плащания на данъци, такси, глоби ще се начислява 13.79% лихва на годишна база. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

олп, БНБ, наказателна лихва

Още по темата