Медия без
политическа реклама

Лихвата по просрочия нарасна до 13.79%

БНБ обяви поредно покачване на основния лихвен процент - за ноември е 3.79%

01 Ноем. 2023
Заради ограниченията на валутния борд БНБ не определя размера на основния лихвен процент, а само го обявява на базата на движението на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, който отчита цената на разменяните между банките депозити.
Илияна Кирилова
Заради ограниченията на валутния борд БНБ не определя размера на основния лихвен процент, а само го обявява на базата на движението на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, който отчита цената на разменяните между банките депозити.

Лихвата при просрочени плащания вече е 13.79%. Тя нараства през месец ноември, след като днес Българската народна банка обяви, че от 1 ноември 2023 г. основният лихвен процент ще е в размер на 3.79 на сто.

По закон лихвата при просрочени плащания е ОЛП плюс 10%.

От октомври миналата година основният лихвен процент неизменно върви нагоре. Той се определя на базата на средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, който отразява лихвите на депозитите, които си разменят банките. През последните години този индекс бе отризателна  величина, но по закон ОЛП не може да бъде отрицателна величина, затова от 2016 г. до октомври 2022 г. бе нула. 

От началото на 2023 г. основният лихвен процент продължава да расте всеки месец. От началото на годината ОЛП се е увеличил с 2,37 процентни пункта.  

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

олп, просрочия