Quantcast

Медия без
политическа реклама

Забавеното плащане на данъци и такси вече се наказва с 11.42% лихва

Всеки може да провери какво дължи на бюджета чрез е-справка и е-калкулатор на сайта на НАП

Pixabay

Ако закъснявате с плащането на задължения към бюджета, имайте предвид, че от Нова година върху просрочените суми вече се начислява 11.42% наказателна лихва. Става дума за вземания на държавата, събирани от НАП -  данъци, мита, акцизи, такси и др.  

В последния работен ден на 2022 г. БНБ обяви поредна корекция на основния лихвен процент (ОЛП) нагоре, като промяната влезе в сила от 1 януари. Така ОЛП, който само допреди месеци бе 0.00%, вече е 1.42 на сто.

Лихвата за забава (точният термин е законна лихва) се формира като сума от 10% плюс основния лихвен процент.  Тя се изчислява два пъти годишно - на 1 януари и на 1 юли всяка година, като актуализацията зависи от това какво се случва с лихвите на междубанковия пазар.  В резултат наказателната лихва за просрочени задължения към държавната хазна вече е 11,42%. 

 

Полезно

Използвайте Справката за задълженията с възможност за извършване на плащане, за да проверите онлайн дали имате непогасени/неплатени в срока за доброволно плащане публични задължения, съветват от Националната агенция за приходите. Предоставяната от НАП информация включва актуалния размер на задължението, начислените лихви и етапа на събирането му. 

НАП напомня, че върху всички неплатени в сроковете за доброволно плащане, неудържани или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, се начислява законна лихва. Лихви върху лихви и лихви върху глоби обаче не се дължат.

Можете да изчислите дължимите лихви с лихвения калкулатор за просрочени задължения на НАП.

Още по темата