Медия без
политическа реклама

Основната лихва се качи на 3.29%

01 Авг. 2023

От 1 август основеният лихвен процент (ОЛП) е в размер на 3.29 на сто, обяви БНБ. Това е леко повишение спрямо юли, когато ОЛП бе 3.12 процента.

Промяната отразява тенденцията на поскъпване на парите на междубанковия пазар в България. Тъй като сме във валутен борд, БНБ няма възможност да използва основната лихва като инструмент за въздействие на пазара, както правят другите централни банки. Тя следи случващото се на пазара и просто изчислява и съобщава стойността на ОЛП въз основа на лихвите, по които банките правят сделки помежду си. 

Основната лихва е важен компонент във формулата за изчисляване на наказателната лихва за просрочия, която е ОЛП + 10 на сто (на годишна база). С други думи, за август наказателната лихва за забавени плащания на данъци, такси, глоби е 13.29% на годишна база.

 

Артиметика 

Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса „ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) - индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар, за работните дни на предходния календарен месец. Когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

 

Нагоре

Основната лихва започна да расте от октомври миналата година, когато за първи път от много време мръдна от нула на 0,49 на сто. Покачването продължи неотклонно и в следващите месеци, като през март ОЛП мина летвата от 2%, а през юли преодоля и 3 на сто.  

Ключови думи:

олп, БНБ

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?