Медия без
политическа реклама

Основната лихва вече гони 3 процента

От 1 юни законната лихва при просрочия става 12.96%

01 Юни 2023
Илияна Кирилова

От 1 юни основният лихвен процент е 2,96%, съобщи Българската народна банка.

За пореден месец от октомври 2022 г. насам показателят се покачва, което ясно отразява тенденцията на повишаване на лихвите. 

Лихвите по депозитите бавно отлепят дъното, след като години наред бяха закотвени на нулеви проценти, но двуцифрената инфлация безмилостно изяжда спестяванията. Средната годишна лихва по банковите депозити на домакинствата достига 0.

Основният лихвен процент се определя на базата на осреднената месечна стойност на индекса ЛЕОНИЯ Πлюc, който е показател за сключените сделки с овърнат депозити в български левове от всички банки у нас. От 2016 г. за близо шест години ЛЕОНИЯ бе с отрицателни стойности, а по закон ОЛП не може да бъде отрицателна величина. Затова и БНБ обявяваше 0.00% основната лихва.

Основният лихвен процент се използва от някои банки у нас като база за определяне на лихвите по кредитите. Заради неговото покачване банки вече прибягват до леко повишение на лихвите по заемите - повече при потребителските, отколкото при жилищните. 

ОЛП служи и за определяне на законната лихва при просрочия, като формулата е ОЛП плюс 10%. Така от 1 юни законната лихва става 12.96%.

От 1 юни търговските банки ще трябва да заделят и по-голям процент минимални резерви по привлечените средства. Това се очаква да доведе до повишаване на лихвите по кредитите. БНБ повиши изикванията за минималните резерви с цел да охлади кредитирането.

Последвайте ни и в google news бутон