Медия без
политическа реклама

БНБ обяви, че основната лихва се качва над 2 процента

От 1 март за просрочени данъци и такси ще се начисляват наказателни 12.17%

01 Март 2023

Новият месец донесе ново покачване на основния лихвен процент (ОЛП).

От 1 март ОЛП вече е 2.17%, съобщи БНБ. Тъй като България е във валутен борд, централната банка няма право да определя основната лихва, а само я изчислява, като ползва пазарни показатели.

През февруари ОЛП бе 1.82%, като след дълго спокойствие сега в инфлационните месеци той неотклонно расте.

БНБ следи стойностите на индекса ЛЕОНИЯ ПЛЮС (показател за междубанковия пазар) за всеки от работните дни през месеца и на тази база пресмята като средноаритметична величина ОЛП за следващия месец. 

Основната лихва има пряко отношение към просрочените данъци, такси, глоби и т.н. Наказателната лихва за забавени публични плащания се изчислява по формулата 10% плюс ОЛП, тоест от 1 март тя вече е 12.17%. 

Покачването на основната лихва върви от миналата есен. На 1 октомври за първи път от 2016 г. ОЛП мръдна от нулата и стана 0.49 процента.

 

Последвайте ни и в google news бутон