Медия без
политическа реклама

Основната лихва отново тръгна нагоре

За март ОЛП е 3.80% след спад през януари и февруари

01 Март 2024
Pixabay

Българската народна банка (БНБ) обяви основен лихвен процент в размер на 3,80% от днес, 1 март 2024 г.

Така простата годишна лихва отново тръгна нагоре, след като в предните два месеца - през януари и февруари, тя беше 3,79%, а през декември - 3.80%. 

Заради ограниченията на валутния борд БНБ няма право да определя размера на основния лихвени процент, както правят другите централни банки. БНБ просто изчислява всеки месец ОЛП въз основа на индекса „ЛЕОНИА Плюс" за сключените предния месец сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар.

Няколко години наред ОЛП у нас бе нула, тъй като всички лихви по депозитите бяха отрицателни величини. От септември 2022 г. обаче - месец, след като Европейската централна банка предприе повишение на основните лихвени проценти в еврозоната, у нас също започна покачване на ОЛП вследствие на повишение на индекса за сделките с депозити на междубанковия пазар. Така за година и четири месеца ОЛП постепенно нарасна от 0% до 3.80% през декември 2023 г. През януари 2024 г. бе отчетено леко намаление от 0.01%, но за март отново има тренд нагоре.

От размера на ОЛП най-вече зависи размера на законната лихва за просрочие. По правило тя е 10% плюс ОЛП. Така за март законната лихва става 13.8%. Част от търговските банки обаче използват ОЛП като база за определяне на размера на лихвите по кредитите. Затова всяко увеличение на основната лихва може да предизвика повишение на лихвите по кредитите на тези банки.

Последвайте ни и в google news бутон