Медия без
политическа реклама

Ниви ще могат да се обработват и без съгласие на собствениците

Пасища и мери вече ще се дават за ползване само на животновъди

13 Март 2024Обновена
Илияна Кирилова
Законови промени улесняват уедряването на парцели за ползване в едно землище

Ниви ще могат да се обработват и без съгласието на собствениците им. Дори да е отдадена под аренда на даден фермер, земята може да попадне в масив, който се обработва от друг ползвател. 

Това предвиждат поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, гласувани на първо четене от земеделската комисия в парламента. Преди това законовите промени са били договорени между браншовите съюзи на земеделците и животновъдите с министър Кирил Вътев, но внесени в НС от група народни представители, начело с Десислава Танева от ГЕРБ.

Според промените споразуменията за уедряване на парцели за ползване в едно землище вече ще влизат в сила, когато са подписани не по-малко от 2/3 от ползвателите и обхващат не по-малко от 2/3 от площта, определена за създаване на масиви за ползване. Така на практика арендатори и наематели ще могат да разместват нивите, за да ги събират на едно място. Тези, които не са подписали споразумение, ще получават за обработка парцели в останалата 1/3 площи в землището.

Целта на промяната е да се стимулира обработването на по-големи площи земя, което е по-ефективно. Така ще се прекрати и практиката единици собственици и ползватели да отказват да подпишат споразумение за уедрено ползване на имотите в дадено землище и да изнудват останалите, става ясно от мотивите.

КОНТРА

Асоциацията на собствениците на земеделски земи реагира остро срещу подобна промяна. "Нарушават се конституционните права на собствениците. Ние не сме против споразуменията за окрупняване на земи за ползване, но сме срещу това, което предлагате за тези, които не участват в споразумения. Какво се случва с останалата 1/3 от землището, която предлагате да се разпределя служебно от държавен орган - там има неприкосновена частна собственост", обяви пред депутатите Мирослав Каракашев от Асоциацията на собствениците на земеделски земи.

Според него новият режим ще облагодетелства единствено едрите фермери, които ще обработват чужда земя, без да търсят собствениците. От асоциацията се противопоставиха и на предвидената промяна - несъгласните собственици с подписаните споразумения и  разпределянето на земите извън тези споразумения да оспорват в районните съдилища вместо пред административен съд, каквато е практиката в момента.

ПО-ВАЖЕН Е ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС

"По-важен е общественият интерес, а той е българското земеделие да стане по-конкурентоспособно и устойчиво. Това е възможно само с комасирано ползване на земята, която в момента е много разпокъсана", коментира по-рано днес Десислава Танева, председател на земеделската комисия в парламента. Пред БНР Танева обяви, че държавата трябва да се намеси като облекчи условията за уедряване на земеделската земя за ползване и заради още една причина - новите екоизисквания ще затруднят още повече обработката на земята, с което притежателите на малки парцели не могат да се справят.

По време на заседанието на комисията Танева увери, че всички промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи се правят в подкрепа на местните за землището стопани. "Предвидено е дори и незаинтересованите собственици на земи да може да си вземат рентата от специална извънбюджетна сметка", посочи Танева.

Шефката на земеделската комисия обяви, че по-лесното укропняване на земята за обработка ще доведе и до нормализиране на нивата на рентите, които у нас били твърде високи за степента на конкурентоспособност на земеделието ни.

От Националното обединение на младите фермери настояха в закона ясно да бъде разписано как ще се разпределя земята за ползване извън слючените споразумения за формиране на масиви, вместо да се регламентира в правилника за прилагане на закона. Както и да се предвиди вариант недоволните земеделци да ползват земя в реални граници. Добре е също тези споразумения да са за две или три години, а не едногодишни, заяви Иван Петров от фермерското обединение.

Предвижда се улесненото комасиране на земя за ползване да се случи още тази година. Срокът за сключване на споразуменията е 30 август и те се подновяват всяка година. Преди това до 30 юни всяка година ползвателите трябва да представят в общинските служби по земеделие, договорите за наем и аренда, с които ще участват в процедурата по уедряване.

От депутатите единствено Свилен Трифонов от ПП-ДБ изрази притеснения от предложената поправка за 2/3 мнозинство при сключване на споразумения за окрупняване на земи, вместо 100% съгласие. "Трябва да се гарантира, че малките производители няма да са неравнопоставени на големите, които доминират в дадено землище. Да се гарантира също, че хората, които дълги години обработват дадени земи, няма да бъдат изтласкани", призова Трифонов.

ПАСИЩА САМО ЗА ЖИВОТНОВЪДИ

Друга законова промяна предвижда пасища, мери и ливади да се отдават за ползване само на животновъди. Целта е да се прекрати порочната практика пасища да попадат в ръцете на хора, които не отглеждат животни, но затова пък получават субсидии. Освен това в законопроекта е предвидено с предимство да се предоставят пасища за животновъдни обекти на територията на землището. Предвижда се договорите за ползване на пасища да са петгодишни.

От сдруженията на животновъдите отбелязаха, че се въвеждат прекалено много условия за достъп до тези пасища, което ще доведе до проблеми при взимането на решенията за предоставяне за ползване.

ДЪРЖАВНА ЗЕМЯ САМО НА ТЪРГ

Важна законова поправка е свързана и с предоставянето на земя под аренда от Държавния поземлен фонд. Това вече ще става само търг, който според вносителите е по-открита процедура от провеждането на конкурси.

До участие в търговете ще се допускат местни земеделски стопани, които отглеждат плодове и зеленчуци, едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, както и биопроизводители.  До втора тръжна сесия ще се допускат за участие останалите земеделски производители на територията на общината.

От Асоциацията на собствениците на земеделските земи обаче смятат, че с тези критерии се ограничава  правото на упражняване на определена дейност или установяване на предприятие. Освен това ограниченият достъп до търгове ще намали цената на отдаване на държавна земя под наем или аренда. От асоциацията настояват до търгове да имат достъп всички земеделски стопани, а не ограничен кръг от тях и водещ критерий за резултата от търга с тайно наддаване да бъде най-високото наемно или рентно плащане.