Медия без
политическа реклама

НС узакони обработването на ниви без съгласието на собственика

Законовата промяна бе приета по бързата писта само за две седмици

28 Март 2024
Илияна Димитрова

Депутатите узакониха обработването на ниви без съгласието на собствениците им. На второ четене те гласуваха промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се променят правилата за сключване на доброволни споразумения за създаване на масиви за ползване. 

Според новия законов текст такива споразумения ще влизат в сила, когато са подписани не по-малко от 2/3 от ползвателите, допуснати за участие в процедурата и при условие, че обхваща не по-малко от 2/3 от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите за ползване.

Нивите, които не са част от споразумението, както и останалата 1/3 от землището, ще може да се разпределят административно на земеделци, които искат да ги ползват.

Промените бяха гласувани почти единодушно от народните представители (единствено ПП-ДБ се въздържаха) и без никакви дебати. Вносителят Десислава Танева от ГЕРБ обяви в началото на гласуванията, че законопроектът всъщност е изготвен от Министерството на земеделието и храните въз основа на препоръките на земеделските браншови организации по време на проведените Консултативни съвети за поземлени отношения. Целта била да се насърчи уедряването на обработваемата земя, което да подобри конкуретноспособността на земеделците.

В същото време поправката в начина на сключване на договорите за комасирано ползване на земеделски земи срещна силна съпротива от Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Те предупредиха, че от тук насетне се развързват ръцете на големите земеделци да обработват чужда земя, без да питат и без да преговарят с реалните соственици. Така реалните собственици няма да могат да договарят изгодни ренти.

От поправката ще пострадат и арендатори, които не искат да влязат в споразумения за окрупняване, предупредиха от АСЗЗ. Реално тези фермери може да бъдат изместени от земите, които обработват, и служебно да им бъдат разпределени земи от землището, които никой не е пожелал да обработва.

Промените в закона за собствеността и ползването на земеделските земи бяха приети експресно - само за една седмица минаха на първо и второ четене в пленарна зала. В края на гласуванията председателят на земеделската комисия Десислава Танева благодари на депутатите за бързата работа. "Сигурна съм, че ще получите поздравления и от земеледските стопани, които от години настояват за тези поправки", обърна се към колегите си Танева.

Със законовите промени се въведе и задължение пасищата и ливадите в едно землище да бъдат отдавани на търг единствено на животновъди, като с предимство ще са тези, чиито стопанства са в същото землище. Целта е да се прекрати порочната практика пасища да попадат в ръцете на хора, които не отглеждат животни, но затова пък получават субсидии.

Също така само с търгове ще се дава под аренда земя за ползване от Държавния поземлен фонд. Според вносителите на промяната търгът е по-прозрачна процедура от провеждането на конкурси.