Quantcast

Медия без
политическа реклама

IT секторът се разбунтува срещу вдигането на тавана за осигуровките

15 Окт. 2021МИЛА КИСЬОВА
Pixabay

IT секторът е притеснен, че може да изгуби част от кадрите и инвеститорите, заради политиката на държавата постоянно да увеличава максималния осигурителен доход.

Това коментира пред БНР Доброслав Димитров председател на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Служебният вицепремиер и социален министър Гълъб Донев, както и новият финансов министър Валери Белчев, вече заявиха, че се обмисля за догодина вдигане на тавана, върху който се внасят вноските за пенсии, здраве, безработица и пр. В момента той е 3000 лв., а синдикатите настояват през 2022 г. да стане 3600 лв.

Всяко увеличение на максималния осигурителен доход се отразява съществено върху IT секторът, където възнагражденията на по-голямата част от заетите са над 3000 лв. По данни от началото на тази година средната заплата в бранша е малко над 4100 лв. По-висок максимален осигурителен доход означава повече разходи за работодателите и намаляване на чистото възнаграждение за работника, ако то не бъде компенсирано с по-висока заплата.

"Държавата вместо да мисли как да увеличи броят на високоплатените IT специалисти, се опитва да ги накаже с по-голяма данъчно-осигурителна тежест", коментира Димитров.  И добавя: "Ние изцяло сме на светло, внасяме три пъти повече данъци и осигуровки, отколкото е средното за страната." От БАСКОМ посочват, че IT браншът тази година ще осигури средно 23 000 лева в бюджета чрез всяко едно работно място.

Според бизнес организацията усилията за повече приходи в бюджета, с които да се плащат нарасналите пенсии, социални плащания и ковид-помощи, трябва да се насочат към свиване на сивата икономика. Наред с това държавата трябва мисли и за стимули за браншовете с най-висока добавена стойност, като например данъчни облекчения или освобождаване за известен период на плащането на осигуровки и данък общ доход.

"Импровизирани действия като вдигане на максималния осигурителен доходи лесно могат да подтикнат младите IT специалисти да напуснат страната, а български софтуерни компании да се преместят, например в Румъния, където секторът вече получи държавни гаранции за данъчно-осигурителна предвидимост", посочват от БАСКОМ.

IT секторът за пореден път поставя въпроса защо не се допуска да бъде представен на масата за преговори между социалните партньори и да защитава интересите си. Преди две години бе създадена Българска работодателска асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ), която обединява софтуерните специалисти с още няколко сектора , свързани с иновации и високи технологии. Това обаче срещна силен отпор от сега представените работодателски организации в съвета за тристранно сътрудничество.

IT секторът в България очаква тази година да отбележи 20% ръст на приходите си, посочиха от БАСКОМ. Това е подобрение на ръста в сравнение с предпандемичната 2019 г.  Тогава секторът посигна 18% растеж, докато през 2020 г. - първата година на коронавируса, ръстът бе 10%. 

"Индустрията расте единствено благодарение на усилията на българските IT компании, които успяват да се конкурират успешно на световния пазар. Ние сме 90% експортно-ориентирани и на практика внасяме свежи пари в българската икономика", коментира Доброслав Димитров.

Тази година софтуерните специалисти вече наброяват 45 хиляди, съобщиха от БАСКОМ. Това е с около 7000 души повече от миналата година. 

Още по темата