Quantcast
Държавният резерв спешно завъртя огромна сделка за горива | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Държавният резерв спешно завъртя огромна сделка за горива

Георги Самуилов и свързвана с Младен Михалев фирма изместиха "ЛУКойл България" в доставките
10 490
 Илияна Кирилова

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е завяртала около изборите крупна поръчка за доставка на дизелово гориво за над 104 млн. лв. Поръчката е обявена още през януари, но самите сделки започват да се сключват след март месец. Така агенцията е обновила огромни количества горива, без да дочака прехвърлянето на тази дейност на създадената м.г. "Държавна петролна компания".

Това показва проверка на „Сега“ на базата на статистиката на Агенцията за обществени поръчки за най-големите възложители за 2021 година. Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ инзенадващо се появи на трето място в класацията на най-едрите възложители за 2021 г. с договори за общо 132 млн. лв.

Основен принос за рекорда има крупна поръчка за доставка на 97 505 тона зимно дизелово гориво. Поръчката е обявена на 12, ануари, 2021 година, като договорите се възлагат поетапно за отделни партиди количествата. Дотук са възложени пет контракта – три с фирма „Бент ойл“ (за 10 610, 13 428 и 11 012 тона на стойност 12,5, 15,4 млн. и 13,1 млн. лв. ) и два с „Петрол енерджи“ (за 11 279 и 8909 тона на стойност 12,8 млн. лв. и 10,6 млн. лв.). Тези фирми спечелиха основните доставки за резерва и през 2020 г. – дълго време единствен контрагент по тези договори бе друга фирма – „ЛУКойл България“. „Петрол енедржи“ е собственост на Георги Самуилов от „Инса ойл“, а „Бент ойл“ е собственост на Димитър Радев. Радев фигурира като представител на лице, упражняващо контрол, в професионален футболен клуб „Славия“ и е свързван с Младен Михалев – Маджо. Преди години Радев бе в управлението на фармацевтичната компания „Фарма“ в Дупница, в която действителен собственик на основната част от капитала е съпругата на Младен Михалев - Елена Михалева.

Самото обявяване на поръчката на резерва е много изненадващо, защото през 2020 година законът за държавните резерви и военновременни запаси бе променен и депутатите одобриха създаването на нарочно държавно предприятие „Държавна петролна компания“, която да поеме дейността по съхранение и обновяване на запасите от горива. Регистрирането на самото предприятие се забави – това стана едва на 12 март, 2021 г., като резервът междувременно е пуснал сам голямата поръчка за обновяване. Интересното е, че към този момент държавната агенция на практика няма право да се изявява като възложител на подобна сделка. Обществената поръчка е обявена на 12 януари, като краен срок за заявяване на интерес се сочи 22 януари, 2021 г. Според действащият тогава закон възложител следва да е все още несъздадената Държавна петролна компания. Едва на 17 февруари, 2021 г. законът за държавните резерви и военновременни запаси бе променен, като бе предвидена преходна разпоредба Държавният резерв да продължи да трупа запаси и да обновява горива до окончателното приемане на дейността от новата компания. За целта е предвидено и Министерство на икономиката да финансира агенцията с трансфери, защото в бюджета й за 2021 г. не бяха заложени пари за такива сделки, а сумите залегнаха в бюджета на МИ, под чиято шапка ще е новата петролна компания. От прегледът на датите излиза, че правното основание агенцията да продължи да възлага поръчки е от февруари, а поръчката е обявена януари. Самите договори са сключвани след законовата промяна – от март нататък. Парите по поръчката също и следвало да са осигурени извънредно от Министерство на икономиката. 

Държавният резерв пусна крупна обществена поръчка за доставка на дизелово гориво с прогнозна стойност 115 000 000 лв. и през април, м.г. – месец преди кабинетът да одобри проект за промени на закона за държавния резерв, с който тези дейност се прехвърля на новата петролна компания. Тези изменения влязоха в сила през юли, 2020.

ПРАВО НА ОТГОВОР

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ изпрати право на отговор по повод публикацията на „Сега“ и обявената поръчка за доставка на горива. В него се твърди, че :

  • поръчката „не може да се счита за „изненада“, с оглед изтичащия срок на съхранение на част от създадените от агенцията горива – запаси за извънредни ситуации.
  • запасите от гориво са само клас Е (зимно гориво). С настъпване на летния сезон, от месец юли до месец септември, се произвеждат летни горива и правилният момент за тяхното обновяване е в началото на всяка календарна година. 
  • Твърдението, че обществената поръчка е  открита без правно основание е неправилно. До момента на вписване на новото предприятие, което реално се случва март месец, Агенцията реално управлява възложените й по силата на закона запаси от горива. Впоследствие, в ДВ извънреден 14 бр. от 17.02.2021 г. законодателят е дал възможност на Агенцията да изпълнява в пълен обем функциите  не до вписването в ТР на предприятието, а до приключване на фактическото предаване на материалните активи. Въпросните договори за доставка на количествата, необходими за обновяване без нарушаване на наличностите от гориво за дизелови двигатели, по цитираната обществена поръчка, са сключени след приемане на това изменение.

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА

Практиката на самата държавна агенция показва, че провеждането на поръчки в по-късен етап от годината не е невъзможно. Така например миналата година Държавният резерв е пуснал голям поръчка за 115 млн. лв. зимен дизел през април месец, като доставките са текли през юни, юли и октомври. Към април, т.г. новото предприятие Държавна петролна компания вече бе действащо. Самата агенция признава наличието на вакуум в норамтивната уредба, като твърди, че въпреки него  е имала възможност в пълен обем да оперира с горивата. Това не отговаря на мотивите, с които е внесена обнародваната през февруари месец поправка в закона. В тях категорично се изтъква, че действащата уредба не дава възможност на агенцията да изпълнява в пълнота всички дейности и може единствено да извършва текущо управление на запасите. За това свидетелства и липсата на бюджет за обновяване на запаси и необходимостта при поправките да се уреди начин за трансфер на суми от Министерство на икономиката, към което е новото предприятие, към държавната агенция.

 

Още

След като бензиновата отстъпка отпадна, ЕК я обяви за нарушение

26.01.2023

Обновена

2800
Помощи за транспорт за бедните заменят 25 ст. отстъпка за горивата

12.01.2023

МИЛА КИСЬОВА

21722
МЗ кани директно само една фирма за доставка на хеликоптери

09.01.2023

Обновена

ТАНЯ ПЕТРОВА

1901