Медия без
политическа реклама

Днес можем да направим самоотчет на електромера си

01 Юли 2023
Илияна Кирилова

Трите електроразпределителни дружества в България вече дават възможност абонатите им да направят самоотчет на електромерите си, предаде БНР.

Тези потребители, които желаят сами да отчетат уредите си, трябва да го направят най-късно в рамките на днешния ден. При самоотчета клиентите трябва да посочат показанията на електромера по всички тарифи, клиентския си и абонатния си номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се подават данните. Показанията могат да бъдат подадени по имейл, телефон или на място в клиентски център на енергодружеството, като сроковете са различни. 

Подробна информация може да бъде намерена на сайтовете на компаниите. Самоотчитането се извършва по желание на клиентите и не отменя задължението на дружествата да направят обичайния месечен отчет. 

Фактурите, които абонатите ще получат за юли, ще съдържат информация за двата периода: за потреблението на тока по по-ниските цени до 30-ти юни, и за използвания ток по новите, по-високи цени от 1-ви юли.

EVN посочва на сайта си, че за всички битови клиенти, които не пожелаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли 2023 г. ще важи следният принцип, който се прилага традиционно при смяна на цени: Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2023 г. до 30 юни 2023 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2023 г. до датата на отчитане през юли 2023 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

електромер, ток

Още по темата