Медия без
политическа реклама

И догодина правителството ще компенсира фирмите за тока

Разчети за помощта още няма, но производители и търговци на ток ще правят вноски в енергийния фонд

14 Ноем. 2023
Илияна Кирилова

И през 2024 г. правителството смята да продължи действието на компенсациите за небитовите потребители при високи цени на електроенергията. В бюджета за догодина не са разчетени разходи по тази програма, но остават да действат разпоредбите, по които производителите и търговците на ток, както и общественият доставчик НЕК, ще продължат да правят отчисления от свърхпечалбите си към фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Програмата за смекчаване на икономическите последици от високите цени на електроенергията стартира в края на 2021 г., след като цените на електроенергийната борса, на които купуват небитовите потребители, излетяха до рекордно високи стойности. През 2022 г. компенсациите, предоставени на фирми, болници, училища, детски градини, държавни и общински учреждения достигнаха 4,460 млрд. лв. С тези средства бяха покрити 80% от разходите им за цени на тока над 250 лв. на меватачас. 

Програмата за компенсиране бе продължена и през 2023 г. като в пълненето на фонда с целеви вноски от печалбите бяха включени и частните производители и търговци на ток, наред с държавните енергийни компании. Заради нормализирането на цените на борсата сумата, с която са подпомогнати небитовите потребители през тази година, е далеч по-ниска - 982,8 млн. лв. 

Всъщност от пролетта насам компенсации на небитовите потребители на ток не са раздавани, защото цената на тока падна под тавана за подпомагане. За тази година той бе определен на 200 лв. за мегаватчас като всичко над тази цена би трябвало да се компенсира на 100%. Данните за търговията на борсата показват, че едва през октомври се отбелязва ръст на средната цена над този таван - 213 лв. за мегаватчас, така че компенсация от 13 лв. за всеки изразходван мегаватчас трябва да се даде на небитовите потребители с фактурите за ноември.

Програмата за компенсиране на бизнеса предизвика доста критики заради това, че подпомага фирми, които по никакъв начин не са били засегнати нито от ковид-пандемията, нито от поскъпването на електроенергията и другите енергоносители вследствие на войната в Украйна и общия тренд на инфлацията, а напротив - отбелязват завидно високи печалби.  За пример бе даван "ЛУКойл Нефтохим", който прави огромни свръхпечалби от преработката на евтин руски петрол и заради това е подложен на допълнително облагане, но е получил през миналата година 80 милиона лева компенсации за ток. 

Министерството на финансите също отбеляза, че една от причините за силния ръст на постъпленията на данък печалба през миналата година, е свръхкомпенсиране на определени сектори от бизнеса, дължащо се преди всичко на широкия обхват на мерките за небитовите потребители на електрическа енергия. Много от предприятията прехвърлиха тежестта от високите цени на енергоносителите към крайните клиенти и домакинствата и липсата на фокус на мерките за изплащане на компенсации доведе до изкривяване на финансовите им резултати и формиране на значителни печалби, посочиха от МФ.

В процес е изготвянето на оценки относно приходите и разходите при възобновяване действието на мерките и програмите в областта на енергетиката, поради което на този етап не са отразени в разчетите ефекти от подобен вид мерки и политики, се посочва в доклада към проектобюджета за 2024 г. 

Въпреки това производителите и търговците на ток и общественият доставчик НЕК ще продължат и през цялата 2024 г. да правят отчисления към фонд СЕС. Размерът на целевите вноски е равен на разликата между пазарните приходи на дружествата без ДДС и определен от Министерския съвет таван на приходите. От своя страна фондът всеки месец трябва да подава на НАП декларации за направените вноски.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата