Медия без
политическа реклама

Омбудсманът: Опасно е да се бърза с освобождаване на цените на тока за бита

Поетапната либерализация не трябва да започва от средата на зимния сезон - 1 януари1 2024 г., смята общественият защитник

24 Авг. 2023
Илияна Кирилова

Стартът на поетапната либерализация на пазара на електроенергия за домакинствата от 1 януари 2024 г., т.е. по средата на отоплителния сезон, е прибързан и необмислен.  Има реална опасност правата на гражданите да останат незащитени. 

Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по повод промените в Закона за енергетиката, които енергийното министерство публикува в края на юли за обществено обсъждане. Според тези промени регулираните цени на тока за битовите потребители ще бъдат премахнати от 1 януари 2026 г. Домакинствата ще купуват ток на свободния пазар, което неминуемо ще доведе до по-големи разходи, тъй като в момента цените се задържат ниски от КЕВР под себестойността на тока. Предвижда се уязвимите аботани, които ще са затруднени да си плащат сметките за ток, да получават финансови помощи по специална програма, разработена от социалното министерство.

Първа стъпка от плана за либерализация е до края на 2023 г. да отпадне функцията на "Национална електрическа компания" (НЕК) като обществен доставчик. В момента НЕК е длъжен да купува от производителите на електроенергия квоти за регулирания пазар. Ролята на НЕК ще бъде заменена от търговци и на ток, с които домакинствата ще трябва да сключват поне едногодишни договори. До началото на 2026 г. тези търговци ще получават компенсации за разходите им за купуваната електроенергия, ако цената й надхвърля регулираната цена, по която продава.

„Смятам определената дата 1 януари 2024 г. за прибързана и необмислена, тъй като може да доведе до непредвидими ситуации преди излизането на битовите клиенти на свободния пазар. Предвидената поетапност към либерализация на пазара на електрическа енергия не бива да започва по средата на зимния период, без нормативна уредба за въвеждане на механизъм за предоставяне на финансова подкрепа на домакинствата, които са в положение на енергийна бедност“, пише омбудсманът. 

Според Ковачева, ако се прекрати дейността на НЕК като обществен доставчик от 1 януари 2024 г., както предвижда проектът, "може да се окаже, че стотици хиляди домакинства, които се отопляват на ток, няма да могат да си плащат в срок задълженията, което е отчетено като възможност в оценката за въздействие".

На следващо място омбудсманът категорично възразява срещу фиксирането на минимален срок от една година, в който гражданите са длъжни да подпишат договор с избрания търговец на ток.  „Този срок е в полза на търговците на електрическа енергия, но не и на битовите клиенти, а също се явява пречка за смяна на доставчика и за конкуренцията на пазара“, подчертава общественият защитник.

Друг недостатък на проекта е, че предвижда критериите, условията и редът за определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия да бъдат определени в саредба, приета от МС, за което обаче няма определен срок.

„Недопустимо е изготвянето на тази Наредба да се измества неясно кога в бъдещето“, посочва Диана Ковачева и подчертава, че предвиденият шестмесечен срок в проекта се отнася само за действащите подзаконови нормативни актове, но не и за новата наредба.

Омбудсманът критикува и дефиницията за „домакинство“, която не отразявала многообразието от възможности, които животът представя. Като последица граждани може да се окажат ощетени от помощи или най-малкото няма да бъде представено реалното им състояние, смята Диана Ковачева. Според нея трябва да се използва понятието "обичайно местопребиваване", въведено от регламент на Еврокомисията.

Според общественият защитник не е гарантирано чрез законовите промени правото на битовите потребители на достъп до точна, актуална и безплатна информация за офертите и инструментите, които  ще се предлагат  на електроенергийния пазар на дребно. Ковачева се обявява и срещу намерението на битовите клиенти да се начислява такса за прекратяване на договор и такса при смяна на доставчик. „Няма основание за начисляване на такса при прекратяване на срочен договор с изтичане на срока му. Още повече, че в договорите за доставка на електрическа енергия следва да бъдат предвидени неустойки при неспазване на договорените условия“, пише Ковачева.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата