Медия без
политическа реклама

Дефицитът в хазната рязко скочи

Лихвени плащания по дълга и изплатени помощи за земеделците отвориха 780 млн. лв. дупка в бюджета

03 Окт. 2023
През септември от държавния бюджет са изплатени близо 300 млн. лв. помощи за земеделските стопани.
Илияна Димитрова
През септември от държавния бюджет са изплатени близо 300 млн. лв. помощи за земеделските стопани.

Бюджетът на държавата е с дефицит от 780 млн. лв. в края на септември, съобщи финансовото министерство. Това е 0,4% от прогнозния БВП като се очаква в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2,5% от БВП. или 4.6 млрд. лв.

Припомняме, че в края на август финансите на държавата излязоха почти балансирани - с 50 млн. лв. превишение на разходите.

Разширяването на дефицита през септември се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца, уточняват от МФ. Направени са лихвени плащания по държавния дълг за над 300 млн лв. Изплатена е и държавна помощ за земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействиe от войната в Украйна и други плащания към селскостопанските производители (близо 300 млн. лв.).

За първите девет месеца на годината приходите в хазната са в размер на 47,6 млрд. лв. (68,6% от годишния разчет). Данъчните постъпления като цяло нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 3,4 млрд. лв. (9,9 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията от програмите и фондовете на ЕС - със 700 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2023 г. са в размер на 48,4 млрд. лв. (65,4% от годишния разчет) и нарастват с 10 на сто спрямо същия период на предходната година. Най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал.

По-подробна разбивка за постъпленията от данъци и направените разходи през септември МФ ще публикува в края на октомври.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

държавен бюджет, дефицит

Още по темата