Медия без
политическа реклама

Бизнесът е песимист и раздвоен за мерките на властта

БСК публикува междинното проучване сред фирмите за ефекта от коронавируса

13 Март 2020

На 12 март 2020 г. БСК стартира анкетно допитване до фирмите в страната, за да подпомогне анализа на обстановката, който ще даде възможност за набелязване на мерки, на база обективна информация. За изключително кратко време, само в първия един час от стартирането на анкетата, в нея се включиха над 200 фирми. До момента отговорилите са 633 фирми от всички региони на страната (най-много от Североизточен регион) и от почти всички икономически сектори (най-много в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството).

Представяме междинни резултати при извадка 610 отговора.

  1. Бизнесът е разделен по отношение оценката на предприетите до момента мерки. Преобладават (36%) оценките, че мерките са закъснели, недостатъчни и неадекватни, а всеки четвърти (24%) е на обратния полюс и смята, че са налице прекалено високи рестрикции, които не отговарят на обективната обстановка. Почти толкова (22%) са и отговорилите, че мерките са адекватни на обстановката.

2. Най-голям проблем е загубата на клиенти, а отсъствието на работници се очертава като най-малкото препятствие пред нормалното функциониране на бизнеса.

3. Бизнесът е песимист! Според 62% от участниците в анкетата, пикът на кризата предстои и се очаква задълбочаване на проблемите. 18% очакват стабилизиране до 2-3 месеца, а според 15% това ще стане в рамките на 1 месец.

4. Липсва превантивно планиране! За съжаление, 67% от анкетираните признават, че действат според обстановката и нямат антикризисен план, който да следват. Други 21% са изготвили по спешност план с оглед актуалната обстановка, а едва 7,5% имат план за действие в подобни ситуации, изготвен преди кризата с коронавируса.

5. Липсва надеждна правна защита! Силно притеснително е, че огромната част от фирмите нямат в договорите си с контрагенти клаузи за форсмажор. Не е никак малък и процентът на тези, които изобщо не знаят за тази правна възможност да се защитят в случай на криза като настоящата. По-малко от една-пета от бизнеса е предвидил в договорите си клаузи за форсмажор.

6. Поставихме отворен въпрос за остойностяването на щетите, доколкото е възможно („Ако отчитате загуби, молим по възможност да ги остойностите, в лв.). Тъй като въпросът беше отворен, получихме разнообразни отговори, които могат да бъдат обобщени по следния начин.

  • За отговорилите в проценти: Средната загуба на обороти е 52%
  • За отговорилите в твърда сума: Средната загуба е 51 000 лв.
  • За отговорилите по друг начин (средно на ден, седмица или месец) средните загуби са, както следва:
    • 1716 лв./ден
    • 8 581 лв./седмица
    • 34 325 лв./месец
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бизнес, анкета, БСК

Още по темата