Медия без
политическа реклама

АПИ започва да връща пари на неправилно глобени шофьори

Парламентът сложи таван на санкциите за нарушения, свързани с винетки и тол такси

Илияна Кирилова

Шофьорите вече могат да се възползват от новата "амнистия" за глобите за неплатени пътни такси. Към края си предният парламент реши, че водачите на МПС не бива да плащат повече от 3 такси годишно. Формулярите на заявленията за възстановяване на надплатени суми са качени сайта на Националното тол управление www.bgtoll.bg, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Промените в Закона за пътищата се наложиха заради многото случаи, в които по различни причини водачите не са били наясно, че камерите на тол системата ги регистрират без валидни винетки. Най-често това става, когато шофьорът чинно си е платил пътната такса - тол или винетка, но е допуснал неволна грешка при попълването на данните за автомобила и системата го отчита като нарушител. Нашумяха и патилата на хората от Пролеша и други близки до София населени места, на които кабинетът "Борисов" беше обещал, че пътят им до столицата няма да е в обхвата на тол мрежата. Оказа се, че шосето е влязло с списъка на платените, а никой не е казал на местните хора. В един момент те пропищяха, защото започнаха да получават съобщения за глоби, като имаше "рецидивисти", санкционирани десетки пъти. 

Шофьорите вече ще могат да коригират и грешки във винетката, направени по невнимание, и ако са санкционирани, да си върнат сумите.

Възможно ли е почти цяла година да караш колата си, без да знаеш, че закупената винетка е със сгрешен регистрационен номер на колата и заради това си натрупал над 20 глоби?   Да, ако тол системата, която засича нарушителите, е внедрена в България.

 "Според измененията в Закона за пътищата водачите няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без платена такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира, посочват от АПИ.

По данни пътната агенция от  2019 г. насам, колите с над 3 платени глоби за година са повече от 22 000. Сумата, която подлежи на връщане, надхвърля 5 млн. лева, показват изчисленията на пътната агенция.

 

 

 

Къде какво какво 

Заявлението може да бъде изтеглено от www.bgtoll.bg, в раздел „За нас", секция „Заявления".  Към него трябва да се приложат: копие от регистрационния талон на МПС-то; копие от документи, удостоверяващи извършено плащане на таксата; документи, доказващи основателността на искането за възстановяване на платената такса;удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя; и пълномощно (в случай, че заявлението не се подава от собственикa или ползвател на ППС) с изрично посочване на банковата сметка, по която следва да се възстанови сумата.

Заявлението може да бъде подадено на място в Агенция „Пътна инфраструктура", в Националното тол управление на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков" №86 или в 27-те областни пътни управления, както и на електронен адрес: [email protected].

Срокът, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

Другата законова промяна урежда коригирането на грешки,  когато при издаването на електронна винетка е допусната грешка при вписването на данните за пътното превозно средство - регистрационен номер, държавата, в която е регистрирано, неговата категория.  За да бъде извършена корекцията, е необходимо винетката да е все още валидна и да бъде подадено заявление от собственика или ползвателя.

Ако се окаже, че  в България съществува пътно превозно средство с идентичен на сгрешения във винетката, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса.

Заявлението за поправка на техническа грешка може да бъде изтеглено от сайта www.bgtoll.bg, в раздел „За нас", секция „Заявления". Към заявлението трябва да бъдат представени и следните документи: свидетелство за регистрация на ППС, касов бон за купена електронна винетка, ако е платена в брой, банково извлечение за купена е-винетка, при плащане, извършено по банков път и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственик или ползвател на ППС. 

При отказана корекция шофьорът не може да претендира да му бъдат върнати платени глоби, наложени с наказателни постановления или електронни фишове, както и компенсаторни такси, посочват от АПИ. 

Още по темата