Медия без
политическа реклама

ВАС реши окончателно: МОН е нарушило санкциите срещу Русия

Просветното министерство е следвало да отстрани фирмата „Софтлайн“ от обществена поръчка

01 Апр. 2023ТАНЯ ПЕТРОВА
Снимка: Архив

Министерство на образованието и науката е нарушило санкциите срещу Русия в областта на обществените поръчки, като не е отстранило от процедура свързана с руски гражданин фирма. Министерството необосновано е предоставило време извън законовите срокове на IT компанията „Софтлайн“, която междувременно е прехвърлила собственост, за да не попада под санкциите. Решението за класиране на фирмата следва да бъде отменено, а процедурата – върната на етап преглед на представените документи.   
Това реши окончателно Върховният административен съд, като потвърди предходното решение на КЗК по случая. МОН реши да упорства докрай и да обжалва решението на антимонополната комисия, но сега губи и в административния съд. Случаят повдигна въпроси и за други сключени договори от публични органи с фирма „Софтлайн“. 
Както „Сега“ писа, фирма „Софтлайн“ се яви като участник в поръчка на МОН за поддръжка на средата за дистанционно обучение, базирана на Google Workspace . Поръчката бе обявена след влизане в сила на 8 април на европейските санкции спрямо Русия в областта на обществените поръчки, които ограничават сключването на договори с контролирани от руски дружества или граждани фирми. В тази връзка от всички кандидати е изискано да декларират, че не нарушават ограниченията. „Софтлайн“ също е подала такава декларация, но при проверка от страна на комисията се оказва, че декларирането не отговаря на реалността. Към този момент 55% от капитала в едноличния собственик на фирмата – „Софтлайн Холдинг ПЛС“ е контролирана от руския гражданин Игор Боровиков. На свое заседание на 26 август, 2022 комисията дава срок от 5 дни на фирмата да отстрани несъответствието, като в този срок получава от дружеството само писмо, че е налице неправилно тълкуване на санкциите. Междувременно фирмата предприема действия по прехвърляне на проблемните дялове и на 4 октомври уведомява МОН, че Игор Боровиков вече не е косвен мажоритарен собственик на фирмата. Прехвърлянето става факт дълго след изтичане на 5-дневния срок за отстраняване на нередности. 
Фирма „Софтлайн“ е следвало да бъде отстранена още на етапа, в който е установено, че нарушава изискванията на регламента, е окончателното решение на Върховния административен съд. В документацията на поръчката изрично е записано, че възложителят отстранява такива кандидати. „Изпратеното от фирмата тълкуване за приложимост на регламента не опровергава наличието на руски контрол върху фирмата. Промяната в собствеността е настъпила повече от месец след подаването на документите“, изтъква ВАС. Съдът е потвърдил мнението на КЗК, че решението за избор на „Софтлайн“ като изпълнител на поръчката следва да бъде отменено и процедурата трябва да се върне на етап оценяване на документите за допустимост на кандидатите. 
Решението повдига отново въпроса с останалите договори на фирма „Софтлайн“. Към момента, в който научава за руска връзка във фирмата, МОН е имало и втори голям договор с дружеството, отново сключен след влизането в сила на санкциите. Договорът е за за голяма сума – 5,3 млн. лв. и зе абонаментно ползване на продукти на Microsoft за университетите и научните институти. Съгласно регламента всички заварени договори с фирми с руски контрол следваше да бъдат прекратени до 10 октомври, 2022 г. Това не се случи, а фирмата вече е с променена собственост. 
Решението на ВАС потвърждава и информацията на „Сега“, че санкциите са нарушени и от фирма „Информационно обслужване“. Тя изобщо не е установила, че фирмата не отговоря на изискванията на регламента и е приела подадената от компанията декларация в този дух за чиста монета. Така „Информационно обслужване“ е подписало договор с компанията в края на септември за близо 500 000 лв. – преди прехвърлянето на собствеността. Оказа се, че с фирмата работят и други институции.

Ключови думи:

санкции, Русия, Софтлайн

Още по темата