Quantcast

Медия без
политическа реклама

Плажът в Евксиноград става обект на националната сигурност

Кабинетът приравнява почивната станция с АЕЦ “Козлодуй”

БГНЕС архив
Емблемата на властта „Евксиноград“ отдавна е зорко охраняван обект, но сега вече може да се разположат дори ракетни комплекси около него

Правителството превръща почивната станция „Евксиноград” и прилежащия плаж, където почиват управляващите, в стратегически обект, който е от значение за националната сигурност. Така цялата зона, намираща се във Варна, се приравнява на места като АЕЦ "Козлодуй", военни поделения и заводи, сградите на правителство, президентство, Народното събрание.

Това става ясно от проектопромени в Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, пуснати за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации strategy.bg.

Правителството ще увеличи зоната на зенитния полигон Шабла, за да може на него да се тренира и със западно въоръжение и с мощни натовски ракетни комплекси, а не само със съветски образци, както е в момента.

И до момента има специални мерки за достъп до почивната станция на властта, но сега правителството вдига степента на секретност и застрашеност, която допуска всеъзможни мероприятия, включително и разполагане на войски и ракетни комплекси за защита. 

Според мотивите на кабинета, в двореца на стопанството се провеждат официални мероприятия с чуждестранни делегации и гости на председателя на Народното събрание, президента и министър-председателя. Към настоящия момент НСО осъществява охраната на стопанството. 

Според закона до части от територията на обектите "достъпът на гражданите може да бъде ограничен само в случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, охраната и контрола на държавната граница, опазването на защитени територии и обекти, при опасност за здравето или живота им, както и в други случаи, определени със закон". На практика това означава, че във всеки един момент може да се забрани присъствие на обикновени хора в изключително широк периметър, включващ не само плажа, но и голяма част от морското пространство около почивната база, наричана от авторите на промените "стопанство".

Служебният кабинет предлага НСО да не пази бившите председатели на парламента и експремиерите през целия 4-годишен период след като вече не заемат въпросните постове.

"Този подход осигурява защита и безопасност на обектите и охраняемите лица от потенциални рискове и заплахи от терористичен характер, а в цялостен смисъл – опазване на националната сигурност, което е наложителна мярка в контекста на съвременните динамични условия", пишат хората от правителството. Според тях това е задължителна мярка в обхвата на мерките за сигурност".

Смята се, че включването в списъка на посочените обекти "разширява обхвата на контрола по отношение на охраната на обектите в района на стопанството към повишаване на нивото му предвид осъществяваните контролни дейности и съдействие от ДАНС". 

Още по-странна е промяната, която правителството предлага за правомощията на началника на Националната служба за охрана (НСО).  Авторите на измененията изведнъж "установили нормативна празнота по отношение на правомощията на шефа на НСО като ръководител на служба за сигурност по Закона за защита на класифицираната информация". Те предлагат промяна, която дава право началникът на НСО със заповед да определи стратегически обект или дейност, предоставен за управление, съответно възложена за осъществяване на НСО, които са от значение за националната сигурност след предварително съгласуване с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Мотивите за този подход, според който шефът на НСО сам може да си определя какво ли не за стратегически обект, са, че "осъществяваната охранителна дейност за осигуряване безопасността на определените в ЗНСО лица, обекти и мероприятия е съществен елемент от системата за защита на националната сигурност, установена в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС)". 

Още по темата