Медия без
политическа реклама

Отсечени дървета в София вече ще се компенсират в същия имот

При строеж на големи открити паркинги растителност ще трябва да се сади между колите

Илияна Кирилова

Когато инвеститорите в жилищни, офис и други сгради в София получат разрешение да изсекат здрави дървета в имота на бъдещото застрояване, те ще са длъжни занапред да засадят в същия имот компенсаторен брой нови дървета. Досега това не бе задължително, поради което жителите на града критикуваха градските власти, че позволяват изсичане на ценни дървета във всички части на града, а компенсаторното залесяване се изнасяше в периферията му. 

На последната си сесия Столичният общински съвет прие с голямо мнозинство промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система, които регламентират това. Изключения от това правило ще се допускат само в случаите, в които размерът на компенсаторното залесяване надхвърля минималния изискуем процент висока дървесна растителност. Тогава част от него ще може да се реализира в общински терени, гласува СОС. В новата наредба изрично е записано, че компесаторното залесяване не може да е алтернатива на задължителното озеленяване, което се изисква според устройствените параметри на зоната. 

Друга промяна гласи, че когато комисията по опазване на околната среда в СОС или районните кметства разрешат сеч на дървета заради строеж, тя може да се извърши, след като инвеститорът е получил разрешение за строеж, а не преди това, както бе досега. Целта на промените е здрави дървета в София да се режат едва когато инвеститорът е преминал процеса по снабдяване с документи, който подлежи на съдебен контрол, а не сечта да го предхожда. Един от последните подобни случаи бе, когато комисията по екология в СОС с председател Лорита Радева от ГЕРБ даде разрешение издателят Петьо Блъсков да премахне дървета в терен в ж.к. "Мусагеница" преди строителството на сграда, макар той все още да нямаше разрешение за строеж. След дълги протести на жителите в квартала обаче до строителство не се стигна, като истинско чудо бе, че растителността пред бл. 101 остана непокътната. Аналогично в момента е положението с двора на ресторант "Синият лъв" до Народния театър в идеалния център, където също има намерение да се строи нова офис сграда. В терена има 25 здрави дървета, от които 21 са нарочени за отсичане. Поради общественото недоволство СОС вече няколко пъти отлага гласуването на разрешението за сеч. 

С приетите промени в ресорната наредба СОС задължи инвеститорите в сгради с големи открити паркинги да засаждат дървета между автомобилите. За целта бе решено, че настилката на паркингите може да е водопропусклива. "Това е постижимо и не изисква някакви особени проектантски усилия и инвестиции, но ще има изключително благотворен ефект за града и ще намалеят топлинните острови, каквито паркингите представляват", коментира арх. Бойка Къдрева от екипа на главния архитект Здравко Здравков, който е един от вносителите на промените.

След скандала, при който в къпалнята "Мария Луиза" в Борисота градина бяха изсечени здрави дървета под предлог, че машините са влезли със съответното разрешение, но да чистят изсъхнала растителност, Столична община се загрижи за бъдещи подобни казуси. Решено бе премахването на болни дървета да става само на конкретни дати, които ще се вписват в разрешението.  То ще се публикува на интернет страницата на съответния район, за да може гражданите също да са запознати, поясняват от СОС. В уречения ден на място трябва да присъства и общински служител. Предвижда се да се съставя протокол за правилното прилагане на разрешението, подписан от служебни лица. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата