Медия без
политическа реклама

И през 2021 г. София няма да изкупува частни имоти в паркове

Както и преди, всички отпуснати средства ще отидат за отчуждаване на терени под булеварди и за метрото

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Въпреки гигантското изоставяне в тази посока и въпреки обещанията на кмета Йорданка Фандъкова, вече е ясно, че и през 2021 г. Столична община няма да задели никакви средства за отчуждаване на частни имоти в територии от зелената система на града – паркове, градини и зелени площи в междублокови пространства. По предложение на зам.кмета по финансите Дончо Барбалов в четвъртък Столичният общински съвет актуализира бюджета на София и отпусна допълнително 2 милиона лева към перото за придобиване на собственост в капиталовата програма на София за годината. Допълнителните пари трябва да дойдат от по-високи от планираните приходи от данъка върху недвижимите имоти – 500 000 лв. , от данъка върху превозните средства – 500 000 лв. и от данъка върху възмездните сделки и даренията – 1 000 000 лв.

2-та милиона лева ще бъдат добавени към 8,023 млн., които в началото на годината Столична община отдели за отчуждавания по проекти, включени в инвестиционната програма на града, става ясно от доклада на Барбалов. „Към 31.08.2021 г. изплатените средства за отчуждени имоти /в т.ч. и находящи се в тях сгради/, покупка на имоти и право на преминаване, възлизат общо на 7 606 676 лв. Основна част от подготвените за разплащане до края на 2021г. преписки, с влезли в сила решения на съда, се отнасят за обекти от транспортната инфраструктура, главно за изграждане на бул. “Тодор Каблешков“ в участъка от ул. “Луи Айер“ до ул. “Ем. Станев“ – поетапно. В напреднал етап на проучване и с предстоящо стартиране на отчуждителни производства е разширение на метрото - от МС4 до МС2 в кв. “Хаджи Димитър“, пише в споменатия доклад.

От приетото решение на СОС се вижда, че нито една стотинка от тези допълнителни два милиона лева, както и от първоначално дадените 8 млн., не са предвидени за запазване на зелената система на София. Това вече е факт, въпреки че в началото на годината лично Фандъкова призна, че проблемът с частните имоти в зелени площи в общината е много голям и въпреки обещанието й при наличието на излишък в бюджета част от него да бъде насочен за подобни мероприятия. Както "Сега" писа, през ноември 2020 г. Столична община призна официално, че от 2007 г. до средата на м.г.  тя не е отчуждила нито един частен имот в парк или в квартална градинка. А пък по време на дебатите се разбра, че отчуждавания не са правени и преди това. 

Отново както "Сега" писа, неотдавна общинското предприятие "Софияплан" очерта и мащаба на проблема с частните имоти в зелени територии. Към декември 2020 г. броят на вече преброените такива, попадащи напълно или частично в УПИ с отреждане за някакъв вид озеленяване, е приблизително 13 800, стана ясно от тяхната справка. Преди около 2 г."Софияплан" бе натоварено от главния архитект на София Здравко Здравков да издири и опише въпросните терени. „Колко от тези 13 800 имота са с характер, предполагащ задължително отчуждаване, предстои да се прецизира. Това, което можем да кажем със сигурност, е, че списъкът с имоти за спешно отчуждаване в момента съдържа 978 броя. Това са имоти, попадащи в УПИ с отреждане за озеленяване, чийто срок за отчуждаване или вече е изтекъл, или изтича до края на 2021. От тях 187 имота попадат в обхват на УПИ с отреждане за парк, 100 имота са за квартални градини и 119 – за озеленяване в жилищните комплекси. Този списък предстои да бъде допълнен, тъй като установихме непопълнена информация в някои от атрибутивните полета на част от УПИ-тата, с които разполагаме“, поясниха от „Софияплан“.

Още по темата