Медия без
политическа реклама

Кеят на Догансарай е удължен незаконно

22 Март 2022
Кейовата стена на "Росенец".
FB/Stefan Stanchev
Кейовата стена на "Росенец".

ДНСК установи, че удължението на кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградено без необходимите строителни книжа, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). От там припомниха, че проверката бе извършена по разпореждане на министър Гроздан Караджов.

МРРБ даде и подробности: "С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик „Хермес Солар“ ООД, съгласно констативен нотариален акт от 2020 г. В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна, изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век. При проверката на място от ДНСК е установено, че обектът „кейова стена“ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с „Г“ образна форма. Приблизителната дължина на съоръжението е 280 метра и се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна - с приблизителна дължина 105 м. От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж".

Сега ДНСК ще възложи на външни специалисти подробно обследване и на подводната основа на кейовата стена. След това ще се предприемат действия по случая.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?