Медия без
политическа реклама

"Галъп": Българите харесват най-много последните години на социализма

Останалите гласове се разделят почти по равно между 70-те и 90-те години и първите две десетилетия на този век

08 Февр. 2023
Галъп

Осемдесетте години на миналия век изпъкват като най-добро десетилетие в представите на българите. Това се посочва в резултатите от изследване на „Галъп интернешънъл болкан“. В проучването са търсени отговорите на въпросите: "Кога като общество се чувствахме най-добре и има ли десетилетие, което ни обединява в общото усещане за по-щастливо време? А може би възприятията са по-скоро индивидуални и най-доброто време е различно за всекиго?". Затова и агенцията е задала сред пълнолетните българи въпроса „Кое е най-доброто десетилетие?. Абстрактния въпрос е оставил поле на респондентите за максимално широки асоциации, обясняват от "Галъп".  

Една четвърт от всички участвали - 25,1 на сто, са посочили именно осемдесетте години на миналия век като най-добро десетилетие.. Седемдесетте са най-хубавото време според 13,9% от запитаните, следвани от деветдесетте (13,6%), първото десетилетие на този век (13.3%) и второто десетилетие на този век – 12,2%.

Както може да се очаква, възрастта е в сериозна степен определяща за възприятията, разказват от агенцията. Осемдесетте години на двайсетия век сякаш обединяват в най-голяма степен обществото ни в усещанията за най-доброто десетилетие. Респондентите на възраст между 46 и 65 години обаче възприемат осемдесетте като най-доброто време в много по-голяма степен в сравнение с по-младите или пък с най-старите. При до 35-годишни, например отговорите „осемдесетте“  са около една десета. При най-възрастните (тези над 66 г.) усещанията, че 80-те години са най-доброто време отново намаляват.

Точно 1/4 (25%) българи заявяват, че ако разполагат с всички необходими документи, биха заминали да живеят в друга държава. Все пак мнозинство от 67% отговарят, че биха останали да живеят тук, а само 8% не не могат да преценят.

Тезата, че се обича най-много десетилетието на своята младост, се потвърждава и когато се разгледат обществените нагласи към седемдесетте. Поколението, което в най-голяма степен свързва десетилетието на диското с усещането за най-доброто време са именно респондентите на възраст над 66 години – които са били в разцвета на младостта си през седемдесетте. По-младите поколения изразяват в много по-малка степен сантименти към този период (а и нямат спомена). При респондентите до 35 години отговорите „седемдесетте“ не достигат и 2 на сто.

Нещо се пречупва в обществените възприятия спрямо деветдесетте. Поколението между 36 и 45 години, от което се очаква в най-голяма степен да възприема 90-те години като най-добри, е по-скоро раздвоено. Същото важи и за поколението между 26 и 35-годишна възраст. Още повече – децата и младежите на деветдесетте са и в значително по-голяма степен объркани за това кои всъщност са най-добрите години – над две трети от запитаните между 26 и 35 години не могат да преценят кое десетилетие е най-добро за тях. Една пета от запитаните между 36 и 45 години – също.

Либийците и афганистанците, които считат, че живеят по-добре от времето на родителите си, са повече като дял от населението в сравнение с българите. Това показва глобално изследване на "Галъп интернешънъл", оповестено у нас днес.

Объркването личи и в някои парадоксални данни. Излиза например, че поколението, било на двадесет години през деветдесeтте, гледа с малко по-големи симпатии към осемдесетте. Интересно е, че поколението 26-35 години (които са прекарали малка част от съзнателния си живот през деветдесетте) са по-благосклонни към този период. Немалки са дяловете на отговори в полза на деветдесетте и сред респондентите под 25 годни, голяма част от които дори не са били родени тогава. Може би тук роля играе традиционната идеализация на детството или на близкото миналото.

Очаквано, десетилетията на новото хилядолетие са най-добре оценени от най-младите (до 25-годишна възраст), смятат от социологическата агенция. Сред тях, отново очаквано, са и най-високите дялове на отговори „не мога да преценя“ – почти всеки четвърти представител на поколението Z. Вероятно базата за сравнение (натрупаният житейски опит през десетилетията) е това, което ни дава възможност да преценим кое е най-доброто. Вероятно и очакванията сред младите са, че най-доброто десетилетие предстои.

Още по темата