Медия без
политическа реклама

"Доверие" вдига пожизнените пенсии с над 14% от април

12 Апр. 2023ОбновенаДИЛЯНА ДИМИТРОВА
Pixabay

От този месец пенсионноосигурителна компания „Доверие” увеличава всички пожизнени пенсии и разсрочени пенсионни плащания, съобщиха оттам днес. За периода от 1 април 2022 г. до 31 март 2023 г. увеличението на пожизнените пенсии е с 14,26% на годишна база, а на разсрочените плащания - с 8,5%. Добрите новини идват на фона на тежка година за финансовите пазари и отрицателна доходност за фондовете у нас.

Това е второ поредно увеличение на пенсиите и разсрочените плащания, отпуснати преди месец април 2022 г. След настоящата актуализация, общото увеличение на отпуснатите първи пожизнени пенсии от месец октомври 2021 г. достига до 19,37%, посочват от най-голямата пенсионна компания у нас. Увеличените размери ще се изплащат от този месец, като това става между 10-о и 15-о число на месеца, за който се дължат.

Фазата на изплащане на средства от втория стълб започна през есента на 2021 г. за жените, родени през 1960 г. В универсалните фондове задължително се осигуряват родените след 1959 г. Заради малкото натрупани средства в индивидуалните партиди на тези първи кохорти на реформата пожизнените пенсии са по-скоро рядкост - за тях е необходимо да има определена сума, която да гарантира минимално месечно плащане. Затова за повечето пенсионери вторият стълб дава разсрочено плащане.

Справка в статистиката на КФН показва, че към края на 2022 г. пенсионерите с пожизнени пенсии от "Доверие" са 299 души. Средният размер на изплащаната пенсия е 196,30 лв. Още два фонда са в същия диапазон. "Алианц" плаща пожизнени пенсии на 260 души, като средният размер на пенсията е 259,87 лв. Тук обаче разликите се дължат в голяма степен на вида пожизнена пенсия - при сходен брой пенсионери "Алианц" е платил през 2022 г. много повече пожизнени пенсии, включващи разсрочено изплащане, при които сумите обикновено са по-големи. За сравнение - от този вид в "Доверие" са изплатени 209 пенсии, в "Алианц" - 1594 пенсии, а в "ДСК Родина" - 1330. "ДСК Родина" плаща пожизнени пенсии на 252 души, като при тях втората пенсия е средно 199,22 лв.

При останалите фондове пожизнени пенсии получават по около стотина души, като сумите са съизмерими. При два малки фонда пък има по-сериозни плащания, но пак поради това, че става дума за пенсия с разсрочено плащане - "Топлина" плаща средно 421,03 лв., но нейният фонд има само 35 пенсионери и сумата няма как да е представителна за средностатистическия осигурен, а при "Пенсионноосигурителен институт" средният размер на пенсията е 370 лв., но там отпуснатите пенсии са само 7.

При далеч по-масовия вид продукт от втория стълб - разсроченото плащане, ситуацията е различна. 4257 души получават разсрочени плащания от "Доверие" в края на 2022 г. (това е най-актуалната статистика на КФН). Средният размер на сумите е 399,43 лв., като тук те са по-високи спрямо пожизнените пенсии, защото могат да се вземат и в рамките на 1 година. 2559 души са с разсрочени плащания от "ДСК Родина", като тук средната сума е 344,67 лв. В "Алианц" пенсионерите с разсрочени плащания са 2166 души, като за тях средната сума е 352,85 лв. В останалите фондове пенсионерите в тази категория са около и под 1000 души, а размерът на сумите - около 340-345 лв. месечно.

 

Ключови думи:

втора пенсия, доверие

Още по темата