Медия без
политическа реклама

Депутати прокарват вратичка за безогледна горска сеч

Еколози предупредиха за скандални промени между първо и второ четене на Закона за горите

Сред предложенията е и разрешаване на сеч на немаркирани дървета и без издадено позволително, което може да доведе до множество незаконни сечи.
Сред предложенията е и разрешаване на сеч на немаркирани дървета и без издадено позволително, което може да доведе до множество незаконни сечи.

Депутати от различни парламентарни групи са внесли между първо и второ четене на промени в Закона за горите скандални предложения, които ако са приемат, ще нанесат тежък удар върху системата на горите, алармират от коалиция "За да остане природа в България". Еколозите предупреждават за лобистки законови поправки на тъмно в последните дни на това Народно събрание - като например да се улесни строежът на ски-писти, лифтове и водохващания, без да се променя статутът на горската територия.

Депутати от "Български възход" например предлагат облекчения, които ще доведат до предоставяне на право на строеж на лифтове и влекове без промяна на предназначението на горската територия. Друго тяхно предложение е при изграждане на ски-писти теренът да бъде изключван от горския фонд.

Предложения, вкарани от ДПС, пък предвиждат възможност за извършване на сеч без издадено позволително и без дърветата да са маркирани за тази цел.

Заседанието на земеделската комисия за второ четене на промени в Закона за горите е предвидено за днес (25 януари) и от коалиция "За да остане природа в България" се опасяват, че окончателното им приемане в пленарна зала ще бъде спешено до 3 февруари, когато президентът ще разпусне това Народно събрание.

Други притеснителни промени са свързани с искането за прехвърляне на 5% от средствата във фонд "Инвестиции в горите" на държавните горски предприятия към общините, както и премахването на областните планове за развитие на горските територии. Еколозите напомнят, че областните планове за развитие на горските територии са заложени в Закона за горите с цел да се намали административният натиск върху собствениците на гори и те да не подлежат на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Премахването на плановете ще запази административния натиск и ще продължи да затруднява дейността и на компетентните органи по околна среда.

Коалиция "За да остане природа в България" призовава предложенията да не се приемат, защото са в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - за тях не е провеждана обществена консултация, не е извършена и икономическа оценка за загубите за държавния бюджет и бюджета на държавните предприятия.

Миналата седмица парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за горите - на ГЕРБ, БСП и ПП. И трите законопроекта са свързани с осигуряването на дърва за огрев и прецизиране на условията и реда, по който физически лица могат да закупят за лична употреба дървесина на корен до 10 куб. м от държавни или общински гори. Те бяха обединени в един общ законопроект и именно преди второто му четене се появиха новите предложения за законови промени, за които алармира коалиция "За да има природа в България".

Още по темата