Медия без
политическа реклама

МОН въвежда четвърти етап при класирането за гимназиите

Учениците, неявили се на НВО, защото са в болница или в карантина, ще ползват резултатите си от олимпиади

Ако ученик изпусне изпита си, понеже е в болница, ще може да използва резултата си от олимпиада по български или математика. Разбира се, ако се е явявал на такава
СНИМКА ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Ако ученик изпусне изпита си, понеже е в болница, ще може да използва резултата си от олимпиада по български или математика. Разбира се, ако се е явявал на такава

Въвеждане на четвърти етап на класиране за прием в гимназиите след 7 клас - това е една от промените, които предлага просветното министерство в наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Сред другите са учениците, неявили се на националното външно оценяване, защото са в болница или поради карантина, да могат при кандидатстване да използват резултатите си от областен или национален кръг на олимпиадите по български или математика и др.

В момента за седмокласниците има три етапа на класиране за гимназиите, вход за които са резултатите им от НВО. Добавянето на четвърти етап на класиране означава, че те вече ще могат да подреждат желанията си в първи, трети и в четвърти етап (във втори етап на класиране те подават заявление, като не променят и не пренареждат желанията си).

В сега действащата наредба и в трите етапа на класиране се дава възможност на ученици, записани в училище в една област, да кандидатстват за училище/а на територията на други области. "В досегашните етапи на класиране не се допускаше статуса на "записан" ученик, приет в една област, да се визуализира в друга област. По този начин един ученик можеше да блокира няколко свободни места в няколко области и в същото време да е записан в училище в поредна област", посочват от МОН и обясняват, че с промените се преодолява този проблем, като за участие в трети и в четвърти етап на класиране ще се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната или които не са кандидатствали до момента. Информационната система за изпити и прием ще притежава функционалност, която да не позволява подаването на заявления за кандидатстване, ако ученикът е със статус "записан" в училище в страната на място от държавния план-прием.

"Въвеждането на четвърти етап на класиране максимално ще намали броя на неприетите и незаписани след трети етап на класиране ученици и ще създаде условия за по-малко закрити паралелки, респективно - за намаляване на административната тежест в училищата, регионалните управления на образованието и МОН", мотивират се още от ведомството. В периода от обявяването на свободните места след записване на учениците, класирани на трети етап, до стартирането на подаването на заявления за участие в четвърти етап, учениците ще освобождават места по държавен план-прием, които не се обявяват. С въвеждането на четвърти етап на класиране тези места ще бъдат заети според бала на учениците и заявените им желания.

Остава възможността по решение на началника на РУО и след анализ на приема, когато след четвъртия етап на класиране записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по изключение държавният прием да продължи до 11 септември, ако има ученици, които не са приети. Този етап ще се организира от приемащите училища. За да се избегне безпринципно приемане и преместване от едно училище в друго, МОН предлага да се конкретизира условието за класиране, като вместо "по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението" то се заменя със "според бала на ученика по низходящ ред". По този начин се запазва принципа на състезателност според бала на ученика, въз основа на който се извършва класирането във всички етапи от приема, казват от ведомството.

 

ВТОРИ ШАНС - САМО ЗА ОТЛИЧНИЦИТЕ

Учениците, които не могат да се явят на НВО, защото са в болница или поради карантина, ще могат да използват резултатите си от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература и/или математика от календара на МОН, проведени в годината на кандидатстване. За балообразуването ще се използва по-високият резултат от олимпиадата по съответния предмет, изразен в точки като процент от максималния брой точки. В тези случаи родителите ще подават заявление до началника на РУО с приложени документи, които удостоверяват престоя в болница или карантината. От мярката обаче ще могат да се възползват само децата, които са участвали в олимпиади и са стигнали поне до областен кръг, т.е. отличниците.

 

СПЕЦИАЛНО

Промяна има и за учениците, обучавани в 7 клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от балообразуващите учебни предмети. В тези случаи промените дават възможност областната комисия за приемане на ученици в седми клас да може да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването не тези ученици.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата