Медия без
политическа реклама

Българите ще се стопят до 4.9 милиона след 50 г.

Населението на Смолян се очаква да намалее най-драстично - от 87 000 на 20 000 жители

Хората на 65 и повече навършени години ще бъдат 25.5% от всички през 2075 г., показват прогнози на НСИ.
Илияна Кирилова
Хората на 65 и повече навършени години ще бъдат 25.5% от всички през 2075 г., показват прогнози на НСИ.

Населението на България ще намалее от около 6.2 млн. души през 2025 г. до 4.9 млн. души през 2075 г. Това предвижда актуализираната прогноза за населението до 2090 г., публикувана днес от Националния статистически институт.

Демографските прогнози са формални пресмятания, които НСИ извършва, базирайки се на определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Прогнозата е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените хора.

От НСИ са използвали три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната. Първият се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на ЕС за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. При този вариант до 2075 г. населението на страната ще намалее до 4.9 млн. души. Населението на 65 и повече навършени години ще бъде 25.5%, а коефициента на възрастова зависимост - 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години. При този вариант мъжете ще се стопят от 3 млн. на 2.5 млн., а жените - от 3.2 млн. на 2.4 млн.

Любопитни са и данните по градове - при този вариант те сочат, че жителите на столицата ще останат почти същият брой - намалението ще е от 1 268 307 души на 1 249 524 души, или само с 18 783 души. Единствено Пловдив се очаква да увеличи своите жители от 623 000 на 702 000, както и Сливен - от 167 000 на 186 000 души.

За сметка на това прогнозата за останалите градове е песимистична - жителите на Бургас например ще намалеят от 372 000 на 266 000 души, а на Варна - от 424 000 на 409 000. В редица градове населението се очаква да се стопи наполовина - във Видин жителите се очаква да намалеят от 67 000 на 30 000, във Враца - от 141 000 на 75 000, в Добрич - от 140 000 на 72 000, в Кюстендил - от 102 000 на 47 000 души, в Ловеч - от 107 000 на 55 000 и др. Най-фрапираща е прогнозата за Смолян, чиито 87 000 души население може да се стопят до едва 20 000.

При втория вариант се предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната. При него намалението на населението в България ще е от 6.2 млн. на 5.27 млн. души през 2075 и до 5.1 млн. души до 2090 г. Тук коефициентът на възрастова зависимост е изчислен на 78 през 2075 г. и на 84 през 2090 г., или на 100 лица от населението в активна възраст тогава ще се падат 84 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години.

Третият вариант, прогнозиран при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната, предвижда намаляване на населението до 4 790 139 души до 2090 г. Коефициентът на възрастова зависимост тук е изчислен на 69, т.е. на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица под 15 и над 64 години.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НСИ, население

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?