Медия без
политическа реклама

Чиновниците получават 12% от увеличението в бюджета за спорт

За основен ресор "Младеж" има двойно по-малък дял от допълнителните 13,6 млн. лв. в ММС

31 Авг. 2023
С гласувания от парламента бюджет за 2023 г. управляваното от Димитър Илиев (в средата) министерство на младежта и спорта получи рекордно висока сума.
БГНЕС
С гласувания от парламента бюджет за 2023 г. управляваното от Димитър Илиев (в средата) министерство на младежта и спорта получи рекордно висока сума.

През 2023 г. спортът в България се радва на най-големия държавен бюджет в историята. В приетия на 28 юли от Народното събрание и обнародван на 31 юли от президента Закон за държавния бюджет бяха разписани небивалите 137,1 млн. лв. за министерството на младежта и спорта (ММС).

Увеличението е с 13,6 млн. лв. спрямо предходната година, когато ведомството разполагаше със 123,5 млн. лв., също рекорд по онова време. Сегашният ръст от 11% обаче е почти тройно по-малък в сравнение със скока от 27% през 2022 г. спрямо 2021 г. (тогава ММС усвои 97,6 млн. лв.).

Любопитно се оказа разпределението на тези допълнителни 13,6 млн. лв. по перата в бюджета на спортното министерство. След запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) "Сега" получи детайлна разбивка на планираните харчове в управляваното от Димитър Илиев ведомство.

От нея личи, че увеличение има по четири от петте основни политики на министерството, като най-голямо по абсолютна стойност е то в областта на спорта за високи постижения - с 9,7 млн. лв. повече от м. г. (82,8 млн. лв. сега срещу 73,1 млн. лв. през 2022 г., или увеличение от 13,3%). С 4,6 млн. лв. повече са средствата за учащи и спорт в свободното време (27,6 млн. лв. през 2023 г. при 23 млн. лв. м. г., или скок от 20%).

Прави впечатление обаче, че третият най-голям ръст по абсолютна стойност и убедително първи в процентно отношение е по програма "Администрация" - за издръжка на персонала са предвидени с 1,6 млн. лв. повече (3,8 млн. лв. срещу 2,2 млн. лв. през 2022 г.). С други думи, разходите за заплати на чиновниците в ММС скачат с цели 73%, а необходимата за това сума представлява 12% от цялото увеличение в бюджета.

За сравнение, вторият основен ресор на спортното министерство - младежта, се радва на едва 0,8 млн. лв. повече (или 6% от отпуснатите допълнително 13,6 млн. лв.). През тази година за младежки програми са отделени 8,25 млн. лв. срещу 7,45 млн. лв. през 2022 г. (ръстът е с 10,7%).

Увеличение с 30% има по перото за международно сътрудничество - за обмяна на опит са предвидени 601 300 лв. при 464 000 лв. преди година (137 300 лв. повече).

Драстично намаление пък има в сумата за поддръжка на материалната база и спортната инфраструктура. Политиката в т. нар. "област на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти" ще бъде финансирана с 14,1 млн. лв., което е с 3,2 млн. лв. по-малко от похарчените 17,3 млн. лв. през 2022 г. (спад с 18,5%).

Финансовата рамка е формирана с 28% собствени приходи на ММС и 72% трансфер от централния бюджет. Като доходи от собственост, търговски услуги и наеми на имущество са заложени 38,7 млн. лв. Това са постъпленията от държавните предприятия, чийто принципал е спортният министър - Българския спортен тотализатор и стопанисващите спортни имоти дружества "Национална спортна база", "Академика 2011" и "Сердика спортни имоти". Останалите 98,4 млн. лв. идват от хазната.

 

БЮДЖЕТ НА ММС ЗА 2023 г.

ПРОГРАМА СУМА
Спорт за учащи 20 463 400
Спорт в свободното време 7 097 300
Олимпийска подготовка 16 850 800
Спорт за високи постижения 65 961 200
Спортни обекти и съоръжения 14 044 700
Международно сътрудничество 601 300
Младите в действие 8 253 600
Администрация 3 821 200
ОБЩО 137 093 500

 

ПРЯКО ФИНАНСИРАНЕ

По-големият бюджет на ММС няма автоматично да доведе до увеличение на средствата за подпомагане на елитния спорт в България. Още в края на март по време на управлението на служебния министър Весела Лечева беше съобщено, че тази година ще бъдат отпуснати 39,7 млн. лв. като пряко финансиране на федерациите по трите основни програми - "Олимпийска подготовка и спорт за високи постижения", "Кадрово осигуряване" и "Подпомагане на домакинства на международни състезания". Отделно министерството отпусна 12,3 млн. лв. по програмата "За развитие на спортните клубове" през 2023 г.

На запитване от "Сега" възможно ли е някои от вече одобрените проекти да бъдат актуализирани с допълнителни средства за дадени федерации и клубове, от ММС отговориха:

"Програмите, респективно сключените договори, по принцип дават възможност размерът на предоставените средства да бъде увеличаван или намаляван. За увеличаване на размера им е необходимо съответната спортна организация да направи мотивирано искане до министъра на младежта и спорта, което се разглежда по реда, по който се разглеждат и първоначалните проекти. При одобряване на искането се сключва допълнително споразумение към договора за увеличаване размера на предоставените финансови средства."

В момента тече нов срок, в който заинтересуваните страни могат да подават документи с искане за допълнително финансиране. Той изтича на 5 септември 2023 г.

Още по темата