Медия без
политическа реклама

Демокрацията се нуждае от силни медии, за да се възстанови

Журналистите са изправени пред редица заплахи и атаки, а разпределението на държавната реклама може да се използва като средство за натиск

Вера Йоурова
EПА/БГНЕС
Вера Йоурова

Когато медиите срещат трудности, нашите демокрации също изпитват затруднения. Това лято европейските лидери постигнаха съгласие по исторически пакет за възстановяване в отговор на кризата. Във връзка с това трябва да се обърне специално внимание на медийната индустрия. Драматичният спад на приходите за сектора — близо 80 % в няколко държави — излага нашите демокрации на риск. 

Ценностите, които определят нашия съюз — свобода, демокрация, върховенство на закона и основни права — не могат да бъдат приети за даденост, трябва да се борим за тях. Такъв е случаят със свободата и плурализма на медиите, изправени по-специално пред предизвикателството на цифровата трансформация.

 

Наистина живеем в парадокс

 

Броят на зрителите и читателите регистрира рекордно високо равнище, но приходите са на рекордно ниско равнище поради загубата на реклама. В същото време почти половината от гражданите на ЕС понастоящем разчитат на онлайн новините като на основен информационен източник за националната и европейската политика. С процеса на преминаване на новините онлайн много създатели на съдържание и журналисти останаха без работа. Въпреки че много медии се приспособиха към цифровия преход, тази тенденция изложи местните медийни компании, които често са най-близо до гражданите, на особен риск.

Цифровите технологии създадоха нови възможности за достъп и споделяне на информация, но също така и нови рискове за свободата на изразяване и плурализма на медиите. Тези рискове са тясно свързани с олигополната роля, която играят онлайн платформите, тяхната пазарна мощ, огромното количество данни, с които разполагат, и големия им рекламен дял. Помежду си

 

Facebook и Google държат повече от 50 % от пазара на онлайн рекламата 

 

Европейското законодателство за онлайн услуги, което изготвяме — Законът за цифровите услуги, ще разгледа тези въпроси. Възнамеряваме да предложим основни правила за преодоляване на недостатъците на пазара, произтичащи от позицията на големите онлайн платформи. Освен това ще разгледаме съществуващото национално медийно разнообразие и правила за концентрация, за да видим дали и как те могат да гарантират многообразие от гласове на цифровите пазари. И най-общо казано, от съществено значение е да представим положителна визия и перспективи за сектора, изправен пред цифровата трансформация. 

Но икономическото положение на медийния сектор е само половината от проблема. До не толкова отдавна в Европа имахме държави, в които медиите показваха само една страна от историята — тази, която беше изгодна на властта. Френско-чешкият писател Милан Кундера пише: „Въпросът е като нож, който разрязва платното на изрисувания декор, за да можем да надзърнем какво се крие зад него“. Не съществуваше свобода на мнението, критиката не бе разрешена — това е определението за тоталитарен режим. Тоталитарните режими се страхуват от информирани хора. Различните мнения означават по-широк дебат, насърчаване на идеи и представляват източник на вдъхновение.

 

Нуждаем се от медийно многообразие, за да постигнем напредък като общество

 

Тъй като пандемията започна в Китай, видяхме как ограничаването на свободното движение на информация имаше драматични последици за здравето и защитата на хората. 

Повече от всякога кризата показа, че свободата на изразяване, достъпът до информация и медийният плурализъм могат да спасят човешки живот и са най-добрият начин за борба с дезинформацията. Ето защо е крайно време да се засилят действията за защита и укрепване на тези права като част от усилията ни за възстановяване. 

А има какво да се направи. Картината, която се дава от мониторинга на медийния плурализъм (Media Pluralism Monitor) — независим доклад, съфинансиран от ЕС, далеч не е розова. 

Проучването показва, че

 

нито една държава в Европа не е застрахована

 

срещу рисковете за медийния плурализъм. Журналистите продължават да са изправени пред редица заплахи и атаки — както физически, така и онлайн, и техните условия на труд са се влошили още повече. От началото на тази година са били нападнати най-малко 50 журналисти и други работещи в медиите служители, отразяващи протести в Европа. Докладът показва също така, че медиите продължават да бъдат уязвими по отношение на политическа намеса, особено ако икономическите условия, в които се намират, са нестабилни. Разпределението на държавната реклама може да се използва като средство за оказване на натиск за заглушаване на журналисти и за да им се попречи да задават неудобни въпроси. Колкото повече въпроси се задават, толкова по-добре можем да видим какво се случва зад кулисите.

Няма бързи решения, но

 

Европейската комисия ще предприеме по-решителни действия

 

Приканваме държавите членки спешно да адаптират своите закони в съответствие с новите европейски правила за аудиовизуалните медийни услуги. Тези правила засилват независимостта на медийните регулаторни органи, насърчават прозрачността на медийната собственост, популяризират по-добре европейските произведения в рамките на аудио-визуалните медийни услуги по заявка и ефективно защитават гражданите, особено децата, срещу незаконното и вредното съдържание, включително и в платформите за споделяне на видеоклипове.

Освен това до края на годината ще представим поредица от инициативи за укрепване на демокрацията, върховенството на закона, основните права и за подпомагане на възстановяването на медийния сектор и успешното и цялостно преминаване на периода на цифрова трансформация. Нашият исторически план за възстановяване също ще стимулира икономиката — и следва да подкрепя медийния сектор, като същевременно напълно зачита неговата независимост. Но комисията сама не може да спечели тази битка. Ние се нуждаем от действия от страна на правителствата, политиците и регулаторните органи в Европейския съюз. Нуждаем се всички да осъзнаят ключовата роля на свободните и независими медии — роля, която социалните медии никога няма да могат да изпълняват. Свободата на печата е право не само за журналистите, но и за всички нас. Днес заемаме твърда позиция в защита на свободните и плуралистични медии.

 

Вера Йоурова e заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността. Тиери Бретон е европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар.

Още по темата