Медия без
политическа реклама

Ако искаш да си млад, живей за младите

Любовта към учениците и професията е водеща и за петимата директори, отличени с наградата на МОН "Св. Иван Рилски" за принос в развитието на българското образование

И на 60 г. не преставам да се забавлявам! Хобито ми е мотоциклетизъм. За годишнината синовете ми подариха ей този мотор", казва вдъхновено директорът на ОУ "Бачо Киро" във Велико Търново Владимир Николов, награден от МОН за отличните му умения за работа в екип и в интеркултурна среда, за работата с родители и в разнородни екипи и институции, както и за управлението на проекти и бюджети на доброволни начала.
Владимир Николков
И на 60 г. не преставам да се забавлявам! Хобито ми е мотоциклетизъм. За годишнината синовете ми подариха ей този мотор", казва вдъхновено директорът на ОУ "Бачо Киро" във Велико Търново Владимир Николов, награден от МОН за отличните му умения за работа в екип и в интеркултурна среда, за работата с родители и в разнородни екипи и институции, както и за управлението на проекти и бюджети на доброволни начала.

Всяка година на 11 май МОН отличава директори на училища за принос в развитието на образованието. Сега това стана дистанционно, като наградата "Св. Иван Рилски" получиха петима. Освен с грамота и икона на св. Иван Рилски, те бяха зарадвани и с по 1000 лв. И петимата имат дългогодишен управленски опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти. Кои техни успехи са забелязани от министерството, какво се крие зад тях и какво ги мотивира толкова много години в професията?

 

Активност и професионализъм

Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ в Попово е една от най-големите земеделски гимназии у нас - с 435 ученици. Обучава по различни професии - техник растениевъд, техник на селскостопанска техника, икономист, офис мениджър, сътрудник в малкия и среден бизнес, организатор на туристическа дейност, фермер и др. По различни проекти материалната база е обновена, разширен е машинно-тракторният парк, всички кабинети имат мултимедия.

"Използваме различни иновативни практики, проектобазирано обучение, ролеви игри, интердисциплинарни уроци и др.", казва директорът Теменуга Тодорова, която е в гимназията от 30 г. - първо като учител, после като зам.-директор и от 2009 г. като директор.

Обяснява, че ежегодно училището работи по проекти "Еразъм+"; учениците ходят на стажове в Испания, Италия, както и в над 40 фирми у нас; редовно са в челната тройка на състезанието "Млад фермер"; печелят и много други състезания; активен е и педагогическият и ученическият им съвет. Тази година гимназията изпълнява и иновативен проект "Виртуална разходка", съчетаващ история, география и професията организатор на туристически дейности, в края на който учениците трябва да подготвят сайт за всяка дестинация, по която са работили.

"Изключително много се радвам. Наградата е признание за цялостната ни дейност и за всички в училище, не само моя", казва развълнувано Тодорова.

Според нея успехите на гимназията се дължат на огромния професионализъм на учителите, които са много мотивирани и всекидневно се стремят да докажат, че са най-добрите. И, разбира се, на любовта - нейната и на екипа ѝ, към децата и учителската професия. "Твърдо вярвам в земеделското образование, в професиите, в които предлагаме, и в нуждата от специалистите, които подготвяме", казва още директорката.

 

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

"Когато получиш най-високата награда, удовлетвореността и усещането, че животът ти е смислен, са големи", споделя Надежда Николчева, директор на 31-во училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ в София, едно от най-желаните. Тя е трето поколение учител (мнозина, по думите ѝ, забравят, че директорите са и учители) и вижда известна съдбовност - и професионална, и човешка - в това, което прави вече над 35 г.

Под нейно ръководство училището става едно от водещите в страната, чиито резултати на НВО и ДЗИ са сред най-добрите. "Опитваме да защитим традициите в образованието и да сме сериозни и взискателни към учениците си, но в същото време да разнообразяваме дейностите им", казва Николчева, чиято формула е да използва всичко ценно, доказало се като работещо, докато междувременно търси и новото.

Неслучайно 31-во СУЧЕМ е първото, което въвежда мениджмънта в средното образование, и първото, станало член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. Учениците имат успехи на международни състезания и конкурси в най-различни области.

"Следваме темите, които са важни за децата. Знанието, възпитанието и социализацията при нас вървят ръка за ръка. Мисля, че даваме една здрава основа на учениците ни, които си тръгват оттук не само със знания, но и с качества като отговорност и трудолюбие", посочва Николчева, припомняйки девиза на училището: "Ако успееш тук, ще успееш навсякъде".

Най-много в професията ѝ я вдъхновява това, че с работата си учителят дава не просто знания, а съгражда у учениците усещането, че всеки от тях е ценен и можещ, пък дори понякога и само с една насърчаваща усмивка. "Има магия в нашата професия. Ако не я носиш, тогава става сложно. Как мислите преподавам на 12-класниците, например, красотата на Дебеляновата лирика? На мен просто ми е приятно", казва Николчева.

 

Ако искаш да си млад, живей за младите

Владимир Николов е от директорите, които обичат да работят на втори план, тихо - не толкова в дирекциите, колкото по коридорите, за да усети, както сам казва, пулса на времето. Начело е на основно училище "Бачо Киро" във Велико Търново от 2006 г., където е бил зам.-директор близо 17 г.

"Като започнаха промените, имахме доста по-малко паралелки, целият 4-ти етаж беше празен, получавахме заплати от дъжд на вятър", спомня си той. Но лека-полека и "с голяма мъка", заедно с колегите, успяват да възвърнат авторитета на училището, тъй като "никога не позволихме да говорим за успехите му в минало време".

Николов счита, че на фона на мащабните социално-икономически промени в обществото ни през 90-те образованието е било забравено - то е продължило концепция да произвежда всестранно развити личности - т.нар. "пениклери", които знаят много, но не умеят нищо. Новият информационен век обаче ясно е показал, парадигмата в системата трябва да се смени.

"Учителят вече не е единственият и незаменим източник на знание за учениците, които имат цялото познание в телефоните си. Много по-важно е не колко знания сме успели да натъпчем в главите на младите, а дали сме създали уменията, нужни за да използват това знание", казва директорът, който не престава да убеждава колегите си, че смисленото е не да издекламират урока, а да оставят детето само да стигне до истината.

Смята, че рутината е "шантаво нещо" - дава ни спокойствие, за да се справяме с работата си, но и ни дърпа назад. Затова и всяка година дава път на младите - 36 от 72-мата учители в школото са на възраст до 34 г., с което той се гордее особено много. Неслучайно ОУ "Бачо Киро" е и иновативно. Освен в методите на преподаване, то прилага новости и в управленския процес  Почти всичко там е дигитализирано - от събирането и анализирането на информация, през провеждането на педагогическите съвети и управлението на финансите, до воденето на е-дневници и писането на оценки.

Николов е благодарен не толкова за наградата, колкото за това, че с новата си философия екипът на МОН му е дал възможност да сбъдва мечтата си - да продължава да преподава уроците на миналото. Признава, че може би е пропуснал да научи цяло едно поколение да разбира историята в нейната диалектика и да формира у младите уменията, нужни им за вземането на правилните решения за бъдещето.

Затова и сега гледа да навакса, следвайки девиза си: "Ако искаш да си млад, живей за младите". "И не за да ги наставляваш, а за да ги подкрепяш! Да подкрепяш любопитството и стимулираш умения да приложат наученото в реалния живот."

 

Да си много пъти номер едно

"Трудно ми е да кажа за кои наши успехи получаваме наградата. Училището ни има сериозно присъствие в професионалното образование, и то не от 1-2 дни, а е традиция", казва директорът на Националната финансово-стопанска гимназия в София Мая Гешева, която е там от 28 години, а начело - от 4.

Обяснява, че няколко са уникалните неща - първата учебно-тренировъчна фирма в България, която е задължителен учебен предмет за практическото бизнес обучение; първият час по бизнес, който се води в часа на класа; първото в света обучение за ученици по финанси и счетоводство на английски език, което се провежда извън училище; сред първите, които провеждат дуално обучение и др. Сред приносите им за образованието е още въвеждане на нов предмет "Проектен мениджмънт", на учебни планове и програми за банково, застрахователно и осигурително дело, стенография и машинопис, бизнес администрация, предприемачество и мениджмънт и др.

"Още преди да се заговори за иновативни училища, ние имахме такава нагласа", казва Гешева, която е известна и с това, че дава път на младите. 

"Възприемам наградата като висока оценка за отдадеността ми към професията и желанието ми училището да задава посоките на професионалното образование в страната", казва още Гешева, наградена за ефективно функциониране на гимназията чрез нов модел на образователна среда и умела мотивация на екипа за постигане на иновативни решения.

Тя се гордее и с учениците си, взели първи места в конкурси - на Националния кръг на олимпиадата по статистика и класиране за участие в Европейския кръг през 2020 г.; на конкурса за най-добра бизнес идея на IFTE Австрия и Старт смарт Европа през м.г.; на Европейското състезание за най-добра бизнес идея през 2017 г.; на конкурса на Банка Австрия за най-добра бизнес идея през 2017 г. и др.

 

Иновации, проекти и експедиции

"Философията ми е, че във всяко дете се крие гений и нашата задача е да го открием, да му дадем малък подтик, за да скочи до небето. Но, както казва Айнщайн, ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава. Затова смятам, че трябва да открием силните страни на всяко дете, да му помогнем да ги развие", казва пък Пенка Ненкова, директор на профилираната гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" в Монтана от 1998 г., в която е била възпитаник, учител и зам.-директор.

Вероятно част от успехите на училището с 447 ученици се дължи точно на приемствеността - от 35 преподаватели 15 са негови ученици от гимназията, която е с традиции в предлагането на практически насочено обучение на базата на проектно-базирания и интердисциплинарния подход, с акцент върху развитието на ключови компетенции и умения и на ученето чрез съпреживяване.

Тласък в иновациите дава реализираният още през 2010 - 2012 г. проект за иновативни методи на преподаване чрез обмяна на опит на програма "Коменски", с партньори от 6 европейски страни. Гимназията от 2017 г. е в списъка на иновативните училища. Цел става развитието на комплексната грамотност у младежите - често например се работи по метода „експедиция“, при който обучението се изнася извън класната стая, а учениците се превръщат в изследователи (напр. при работата върху експедиция „Язовир Огоста“ през цялата учебна година).

Голямо внимание се обръща и на квалификацията на учителите в подкрепа на непрестанното им професионално израстване. Резултатите и постиженията на учениците са нещото, което движи напред Ненкова, а те са многобройни - само тази година са спечелени редица награди: стипендии за обучение в САЩ към Българската асоциация по четене, на Фондация БЕСТ по речи и дебати на английски език към комисия Фулбрайт, за висше образование на Немската служба за академичен обмен; награда на Харвардския университет Book Award за 2018 г. (една от 7-те в страната) и т.н. и т.н.

"Винаги съм работила мотивирано, ангажирано, силно отговорно и с цялата си душа и сърце за успеха и имиджа на МОЕТО училище", казва още Ненкова, която възприема наградата като признание за цялостната й дейност като ръководител, както и за постиженията на учителите и учениците.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата