Медия без
политическа реклама

Брюксел изяснява с директива що е корупция в Европа

Три четвърти от европейците смятат, че обогатяването чрез власт става нетърпимо

03 Май 2023
Еврокомисията стигна до разпознаване на явлението корупция, но не и на корумпираните лица
epthinktank.eu/
Еврокомисията стигна до разпознаване на явлението корупция, но не и на корумпираните лица

Европейската комисия обяви днес намерението си да напише директива срещу корупцията, която да уеднакви мерките срещу нея във всички държави от ЕС. Тя  ще включва нови и по-строги правила за криминализиране на корупционните престъпления и хармонизиране на наказанията в целия ЕС, както и предложение на върховния представител, подкрепено от Комисията, за създаване на специален режим на санкции в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), насочен срещу сериозни корупционни действия в световен мащаб.

Корупцията струва на икономиката на ЕС най-малко 120 млрд. евро годишно, смята ЕК. Данните на Евробарометър показват, че през 2022 г. почти седем от десет европейци (68%) са смятали, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна, а само 31% са били на мнение, че усилията на тяхното правителство за борба с корупцията са ефективни.

В институциите на ЕС се прилага нулева толерантност към корупцията, заявява Евокомисията, въпреки че е съвсем пресен скандалът със заместник-председателката на Европарламента Ева Кайли, която бе арестувана за корупция. Брюксел настоява да се хармонизират определенията на престъпленията, преследвани като корупция, така че да обхващат не само подкупа, но и незаконното присвояване, търговията с влияние, злоупотребата със служебно положение, както и възпрепятстването на правосъдието и незаконното обогатяване, свързани с корупционни престъпления. Предложението прави всички престъпления по Конвенцията на ООН срещу корупцията задължителни в правото на ЕС и обединява корупцията в публичния и частния сектор.
Увеличава се размерът на наказателните санкции за физически и юридически лица и се хармонизират утежняващите и смекчаващите вината обстоятелства.  Ще се въведат минимални правила за давностните срокове, за да се осигури достатъчно време за изправяне на корупционните престъпления пред съда. В някои държави давността за корупция изтича след три години.
Предложената директива за борба с корупцията ще трябва да бъде договорена и приета от Европейския парламент и Съвета, преди да стане закон на ЕС.  

АНОНИМНА БОРБА

„За списъците и налагането на санкции срещу индивидуални лица има определен набор от критерии, които трябва да присъстват във всеки отделен случай. Санкциите трябва да бъдат приети от Съвета на ЕС (правителствата). Така че в момента не виждам никаква възможност да каквито и да било реакции“, отговори еврокомисарката Вера Юрова, запитана от кореспондент на "Клуб Z" дали ще има списъци на корумпирани, както правят Съединените щати по Закона "Магнитски".

Ключови думи:

Еврокомисия, корупция

Още по темата