Медия без
политическа реклама

Докторантските стипендии се увеличават до 750 лв.

Новият размер ще се изплаща със задна дата от 1 април 2022 г.

Pixabay
Според МОН 50% скок на стипендиите ще позволи на докторантите да се фокусират върху обучението си и да постигнат по-високи резултати

Месечната стипендия за докторантите в държавните висши училища и научни организации ще се увеличи с 50% - от 500 лв. на 750 лв., считано от 1 април 2022 г. Това предвижда проектопостановление на МС, внесено от просветния министър акад. Николай Денков.

То ще отмени досегашното постановление, според което се ежегодно се предоставяха средства за допълнителни стипендии на докторантите в държавните вузове. В мотивите към проекта пише, че въпросните допълнителните стипендии, които се даваха на докторанти във вузове с най-добри научни показатели, не са изпълнили целта си - не са довели до повишаване на качеството на научната работа на докторантите и до привличането и задържането на младите учени в страната. Според данни на министър Денков от 5300 души през 2018 г. зачислените редовни докторанти са намалели до едва 1300 човека през 2020 г.

С отпускането на по-високи стипендии за всички докторанти МОН си поставя за цел да започне "дълготрайна политика по отношение на грижата за докторантите" - по-високите стипендии според министерството ще им позволят да се фокусират върху обучението си и да постигнат по-високи резултати. От министерството очакват системата за предоставяне на стипендии да се оптимизира, да се повиши качеството на обучение и то да се доближи в по-голяма степен до очакванията на работодателите.

По-високи стипендии се очаква да получат около 3 500 докторанти, обучаващи се в държавните висши училища, и около 300 докторанти в научните организации. За целта от 1 април до края на декември 2022 г. са планирани 8.6 млн. лв., разчетени по бюджета на МОН. За календарна година са необходими 11.4 млн. лв., които ще бъдат планирани със закона за държавния бюджет за 2023 г. по бюджетите на съответните държавни висши училища, БАН и останалите научни организации.

Докторантите трябва да получат увеличените си стипендии, след като постановлението бъде одобрено от МС. Тогава ще започне да се плаща новият, по-висок размер, заедно с добавката със задна дата от 1 април.

Още по темата