Медия без
политическа реклама

Стипендиите паднаха под 20 лв. заради твърде много отличници

В някои училища бонусът за отличен успех е едва 15 лв.

В някои професионални гимназии стипендиите за учениците са по-високи от тези в езиковите например
Илияна Кирилова
В някои професионални гимназии стипендиите за учениците са по-високи от тези в езиковите например

Ученици получават мизерни стипендии за отличен успех - по-ниски дори от заложения минимум от 21 лв. За това сигнализираха читатели на "Сега". Ученичка например разказа, че получава едва 15 лв. месечна стипендия.

Условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, т.е. от осми клас нагоре, са уредени в постановление на МС. Парите за тях се залагат като целеви средства в държавния бюджет и се разпределят пропорционално на броя на учениците в държавните, общинските и частните училища и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от МС. За ученик от езикова гимназия например този размер средно е 87 лв., за ученик в професионална паралелка - 97 лв. а за дуално обучаващ се - 262 лв.

След като училищата получат съответните средства за стипендии, всяко от тях решава по какви точно критерии да ги разпредели. За целта директорите назначават комисия от педагогически специалисти, която определя критериите за отпускане на различните видове стипендии - за постигнати образователни резултати, за превенция на отпадането (тук се гледа доходът на семейството), за ученици с трайни увреждания или такива без родители, за ученици в дуална форма или обучаващи се по защитени специалности, както и размерът им. Комисията залага минимален успех, над който ще се получава стипендия - например над 5.50, над 5.00, над 5.75 и т.н. Размерът на месечните стипендии все пак следва да е в границите от 21 до 60 лв. месечно.

В някои училища обаче парите не стигат поради многото деца, имащи право на стипендии, и някои ученици получават и под 21 лв. Директори обясниха пред "Сега", че след въвеждане на новата структура на образованието, при която основно образование се завършва вече след 7 клас, се е оказало, че масово осмокласниците са отличници. "В много училища 95% от 8-класниците ни са отличници според свидетелствата им за основно образование и НВО-то. Във втория срок оценките им се понижават, но въпреки това във всяко училище най-много средства за стипендии се дават именно за учениците в осми клас", споделя директор. По думите му при него право на стипендия имат 105 осмокласници и още 120 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас. На практика се оказва, че твърде многото отличници в осми клас намаляват размера на стипендиите за всички. 

Така, една силна математическа гимназия например, където по правило успехът е по-добър и отличниците са много, е твърде вероятно да дава на възпитаниците си по-ниски стипендии. В професионална гимназия пък, където отличниците са по-малко, стипендиите често са по-високи. Случайна проверка на "Сега" потвърди това - в една от математическите гимназии в София стипендиите са около 25 лв., а в една от професионалните - 35 лв. Това обаче създава неравнопоставеност и усещане за дискриминация сред учениците в различните видове училища.

 

На всички по равно или на всеки според заслугите

"Възможно е на места да се получават и стипендии по-ниски от 15 лв., да - така се нарушават разпоредбите, но на всички сумата трябва да е еднаква", смята директор, в чието училище стипендиите за учениците са по 30 лв. По думите му вариант за вдигане на стипендиите е училищата да залагат по-висок минимален успех за получаване на стипендия - например вместо над 5.50, скалата да е над 5.75 - така по-малко ученици ще имат право на стипендия, съответно ще се увеличи и размерът й. 

Някои училища залагат различни скали - ако ученикът има успех 6.00, стипендията му е 60 лв., ако успехът е между 5.80 - 5.99 - се дават 40 лв., а при успех от 5.50 до 5.79 - 30 лв. Други учебни заведения пък са възприели подхода да определят стипендия от 21 лв. - минималната според постановлението на МС, която разпределят по низходящ ред, започвайки от пълните отличници и продължавайки, докъдето стигнат парите. Така обаче може да се случи следния вариант - дете с успех 5.75 да получи стипендия, а друго - с успех 5.73 - да не вземе нищо, защото парите за него са свършили. 

 

Табела "Отличник"

Някои учители оспорват въобще философията за разделяне на децата на "отличници" и "всички останали", тъй като един е добър в една област, друг - в друга. Директори предлагат и варианти за разрешаване на казуса с различния размер на стипендиите - например държавата да определи еднаква сума за всички деца, която да се получава от всички ученици в което и да е училище при даден минимален успех. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

стипендии, ученици, Суми

Още по темата