Quantcast

Медия без
политическа реклама

Правителството увеличи студентските стипендии

01 Ноем. 2023
Илияна Кирилова

Минималната стипендия за студентите се повишава от 85 на 120 лева, а максималната - от 180 на 200 лв. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г., реши днес правителството.

С него се повишават и стипендиите на студентите, които в годината на завършване на средното си образоване са приети в държавни висши училища по специалности от професионалните направления: "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия". Те вече ще получават по 140 лева, вместо досегашните 100 лева на месец. От 300 на 400 лева се увеличава и максималният размер на помощите и наградите.

За изплащането на увеличените стипендии от 1 юли са осигурени 6 млн. лева със Закона за държавния бюджет. Повишението се налага заради непрекъснато увеличаващите се разходи за издръжка на живот вследствие на инфлационните процеси от последната година и невъзможността с месечна стипендия да се осигури заплащане на поне част от потребностите на студентите, обясняват от правителствената пресслужба. Последното увеличение на минималния и максималния размер на стипендиите е влязло в сила от летния семестър на учебната 2020-2021 г.

Ключови думи:

стипендии, студенти

Още по темата